Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Saxy
Pořiďte si do vaší sbírky unikátní sečnou zbraň.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

VYHLEDÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ

Aktuální nabídky spolupráce

Nabídky spolupráce z roku 2004

Nabídky spolupráce z roku 2003

Nabídky spolupráce z roku 2002

V rámci uvedených okruhů jsou Evropskou komisí vyhlašována aktuální témata s kritérii, která musí přihlašovaný projekt splňovat. Základní podmínkou přijetí projektu je jeho mezinárodní charakter a zajištění spolupracujících partnerů/spoluorganizátorů z různých zemí v počtu, stanoveném pro určitou akci.

Zájemcům o účast v některém tematickém okruhu programu doporučujeme s dostatečným předstihem navazovat kontakty s příbuznými institucemi a subjekty v zahraničí a zvažovat společná témata. Ta by měla splňovat zejména kritérium nadnárodní povahy, historie evropských národů a společného kulturního zájmu. Důraz bude kladen i na přínos projektů pro zvýšení povědomí o kulturních hodnotách u širší veřejnosti.

Pokud budete potřebovat pomoc při vyhledávání spoluorganizátorů, obraťte se prosím na Českou kancelář programu Culture 2000.

Pro vyhledávání partnerů/spoluorganizátorů můžete využít již existující internetové vyhledávače, které většinou fungují při kontaktních kulturních místech programu Culture 2000.

Aktuální nabídky spolupráce

(aktualizováno dne 6. dubna 2005)

Kulturní dědictví - Seimu Santaka (duben 2005)

Litevská veřejnoprávní organizace hledá spoluorganizátory pro jednoleté a víceleté projekty v oblasti kulturního dědictví a dále v oblasti spolupráce ve třetích zemích.
Kontakt: Jurate Augiene, Rumpiskes 5, LT-91159 Klaipeda, tel.: +370 463 805 08, fax: +370 463 805 08, seimu.santaka@one.lt

Kulturní dědictví - Seconda Universita degli studi di Napoli (SUN) (duben 2005)

Univerzita z Neapole hledá spoluorganizátory pro projekty v oblasti kulturního dědictví, konkrétně pro projekt týkající se ochrany kamenných staveb (domy, mosty aj.).
Kontakt: Michela Monaco, Abazia di S. Lorenzo ad Septimum, Via San Lorenzo 1, IT-81031 Aversa, tel.: +39(0)81 81 20 156, fax: +39(0)81 81 49 266, michela.monaco@unina2.it, www.unina2.it

Performing arts/scénická umění - Chamber Music Collegium/Kolegium komorní hudby (duben 2005)

Bulharská nezisková organizace hledá spoluorganizátory pro projekty v oblasti scénických umění.
Kontakt: Vangel Panov, General Dragomirov 34 (entrée 3, app. 72), BG-9700 Shoumen, tel.: +359 898 875 892, fax: +359 054 800 400, arsmusica@abv.bg

Kulturní dědictví - Unda Maris (duben 2005)

Soukromá italská společnost hledá spoluorganizátory jednoletých projektů v oblasti kulturního dědictví, scénických umění a v rámci spolupráce ve třetích zemích a dále projektů víceletých v oblasti kulturního dědictví.
Kontakt: Giulio Arena, Via Spagna 16, IT-90146 Palermo, tel.: +39(0)91 68 91 809, fax: +39(0)91 68 91 808, info@undamaris.it, www.undamaris.it a www.premioseiler.com

Výtvarné umění - Phoenix Arts Association (březen 2005)

Britská soukromá organizace hledá spoluorganizátory tříletého projektu začínajícího v roce 2006. Projekt je zamýšlen jako rozšíření již existujícího výměného programu v oblasti výtvarného umění. Délka pobytů je navržena na 6 až 8 týdnů. Cílem projektu je mimojiné vytvořit fungující evropskou výměnou síť. Předpokládaná výše rozpočtu je 15 000 liber šterlinků.
Kontakt: Lucy Greenaway, Waterloo Place 10-14, Brighton, East Sussex, BN2 9NB, United Kingdom, tel.: +44 1273 603 700, fax: +44 1273 603 704, studiospace@phoenixarts.org, www.phoenixarts.org

Performing arts/scénická umění - KWETU (březen 2005)

Nizozemská nezisková organizace Fórum afrických umělců (Forum of African Artists, FORA) hledá spoluorganizátory svého projektu KWETU kombinujícího africkou poezii, hudbu a tanec. Práce na projektu začínají v září 2005, samotná prezentace se uskuteční v září příštího roku.
Kontakt: Daniel Tuyizere, Jan Denucéstraat 2/293, BE-2020 Antwerpen, tel.: +32 497 43 19 68, fax: +32 3 289 57 53, contact@vzwfora.com, www.vzwfora.com

Víceoborové - Fountainhead Tanz Theatre/Black International Cinema Berlin, The Collegium Television Program & Cultural Zephyr e. V. (březen 2005)

Soukromá berlínská společnost hledá spoluorganizátory jednoletých projektů v oblasti kulturního dědictví, vizuálního umění, performing arts/scénických umění a projektů víceletých v oblasti kulturního dědictví a vizuálního umění.
Kontakt: Donald Muldrow Griffith, Te-damm 52, DE-12101 Berlin, tel.: +49 30 782 16 21, fax: +49 30 786 34 66, bicdance@aol.com, http://members.aol.com/bicdance

Kulturní dědictví - Gyermekek Háza/Dům dětí (březen 2005)

Dům dětí z maďarského Győru hledá spoluorganizátory jednoletých projektů. Organizace se věnuje řemeslům, folkloru, výstavám, festivalům a představením pro děti. Vedle toho pořádá různé kurzy pro rodiče.
Kontakt: Andrea Lencse, Aradi vértanúk útja 23, HU-9021 Győr, tel./fax: +36/96- 518-032, gyermhaz@axelero.hu, www.gyhgyor.hu

Kulturní dědictví - Red Europea de Ciudades del Vidrio/Evropská síť měst se sklářskou tradicí (březen 2005)

Radnice španělského města San Ildefonso-La Granja hledá spoluorganizátory (s důrazem na Českou republiku) svého projektu na vytvoření sítě evropských měst se sklářskou tradicí. Cílem je analýza historie a přítomnosti a následné vytvoření sítě pro výměnu zkušeností a poznatků v oblasti kulturní, umělecké či architektonické, vše z pohledu sklářství. Očekávaná výše rozpočtu je 500 000 eur.
Kontakt: Jorge Javier Aparicio Marinas, Plaza de los Dolores 1, SP-40100 San Ildefonso, tel.: 921470018, fax: 921472160, jorge_vidroso@yahoo.es, www.vidroso.com

Výtvarné umění - Common European Artistic Work/Společné evropské umělecké dílo (únor 2005)

Slovenská soukromá společnost COOP a. s. věnující se vzdělávání dospělých a provozující vlastní galerii hledá spoluorganizátory pro projekt v oblasti vizuálního umění nazvaný Common European Artistic Work. Projekt se pomocí historie snaží o postupné sjednocování Evropy. Předpokládaná výše rozpočtu: 300 000 eur.
Kontakt: Dagmar Gonosová, Mojmírovce 919, SK-951 15 Nitra, tel.: +421 377 798 201, fax: +421 377 798 200, dgonosova@duv.sk, www.duv.sk

Kulturní dědictví, performing arts/scénická umění a kooperace ve třetích zemích - Romeo & Juliet Kören (únor 2005)

Švédský soukromý hrající pěvecký sbor Romeo & Juliet hledá spoluorganizátory pro jednoleté či víceleté projekty.
Kontakt: Urban Wedin, Nybrogatan 2, SE-10241 Stockholm, tel.: +46 8 665 61 71, fax: +46 8 663 88 16, romeo_julia@dramaten.se, www.romeo-julia.se/english

Kulturní dědictví, výtvarné umění a literatura, čtení a překlad - Immigration to Genoa from 1905 to 2005/Imigrace do Janova v letech 1950 až 2005 (únor 2005)

Soukromý umělecký ateliér a projektová kancelář neues.pro studio hledá spoluorganizátory při pořádání výstavy a vydání publikace s tématem Imigrace do Janova v letech 1950-2005. Výstava začíná v říjnu 2005 a trvá do ledna následujícího roku. Očekávaná výše rozpočtu je 50 000 eur.
Kontakt: Enza Di Vinci, Piazza delle Scuole Pie 7/9b, IT-16124 Genoa, tel.: +39 010 460 705, neuespro@excite.it

Kulturní dědictví - Eurethics/Evropská etika (únor 2005)

Organizace Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo hledá spoluorganizátory pro svůj projekt Eurethics zaměřený na zkoumání společné evropské etiky. Cílem projektu je vytvoření Evropského slovníku veřejné etiky (European Dictionary of Public Ethics, EDIPUS). Vedle toho je smyslem vznik komunikační sítě mezi odborníky a veřejností, průběžné vydávání relevantních publikací a roční pořádání dvou mezinárodních workshopů a jednoho kongresu. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 000 eur.
Kontakt: Alberto Martinengo, Via Caldini 41bis, IT-10138 Torino, tel.: +39 338 129 352, a.martinengo@ciaoweb.it

Kulturní dědictví a kooperace ve třetích zemích - Language Centre/Centrum výuky jazyků (únor 2005)

Organizace Ljubotiner Forum hledá spoluorganizátory jedno- a víceletého projektu v oblasti kulturního dědictví. Cílem projektu je založení mezinárodního jazykového centra se zaměřením na výuku angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a ukrajinštiny. Koupě a rekonstrukce školní budovy. Očekávaná výše rozpočtu je 100 000 eur.
Kontakt: Martin Reuther, Hahnestrasse 37 (App. 222), DE-50534 Hurth, Koln (Westphalien), tel.: +49 17 73 10 23 48, davajte@yahoo.de

Performing arts/scénická umění - Lidová a vážná hudba (únor 2005)

Wroclawská filharmonie hledá spoluorganizátory jedno- a víceletých projektů se zaměřením na lidovou a vážnou (i současnou) hudbu.
Kontakt: Natalia Puszkarska, Pilsudskiego 13, PL-50-044 Wroclaw, tel.: +48 717 921 006, fax: +48 717 921 004, marketing.np@filharmonia.wroclaw.pl, www.filharmonia.wroclaw.pl

Výtvarné umění - Art as Peace/Umění jako mír (únor 2005)

Nezisková organizace Ireny Gapkovské pořádá projekt Art as Peace začínající 15. dubna 2005 a trvající do 25. dubna 2006. Cílem projektu je přiblížit umění (především výtvarné) těm, kteří z různých důvodů k němu přístup nemají, a podpořit spolupráci mezi jednotlivými národnostmi/etniky Makedonie. Předpokládaná výše rozpočtu: 30 000 eur.
Kontakt: Goran Pangovski, gapkovskaart@yahoo.com

Performing arts (scénická umění) - THOC (únor 2005)

Kyperské státní divadlo a Státní divadelní rozvojová agentura hledají spoluorganizátory na jedno- i víceleté projekty spojené s divadlem.
Kontakt: Marina Maleni, Halkanoros and Liperti 2, Strovolos, CY-2000 Nicosia, tel.: +357 224 929 00, fax: +357 224 929 23, maleni.development@thoc.org.cy, www.thoc.org.cy

Nabídky spolupráce z roku 2004

Projekt spolupráce ve třetích zemích - Ukrajina (projekt lotyšské organizace Baltic Culture Centre, červenec 2004)

Nezisková organizace Baltic Culture Centre z Lotyšska začala pracovat na projektu MEEN - 2005, pro který by ráda získala grant programu Culture 2000 v rámci projektů spolupráce ve třetích zemích (Ukrajina). Záměrem je vytvořit komplexní program - projekt ohrožených národů, ochrany kulturního dědictví, osvěty, rekonstrukce a výměny zkušeností. Projekt bude realizován na podzim roku 2005 na Ukrajině a bude spočívat v 5ti týdenním programu různých aktivit. Výsledkem projektu by měla být putovní výstava fotografií, představení účastníků mládežnického tábora a různé materiály jako jsou DVD, audio a video dokumenty.
Kontakt: Baltic Culture Centre: A. Kalnina Str. 2-306, LV-1050, Riga, Tel.: +371 70 78 620; Fax: +371 70 78 614, e-mail: bkc@bkc.org.lv na jméno Liene a Davis.
Více informací v příloze: Meen_2005

Výtvarné umění - Baltic Culture Centre (červenec 2004)

Další projekt lotyšské organizace Baltic Culture Centre je z oblasti výtvarného umění. Má název "Take 10 image" a jeho záměrem je stát se jakýmsi sociálním uměleckým projektem. Cílem projektu je upozornit na sociální problémy v nových členských zemích EU z kulturního a politického aspektu prezentací těchto problémů uměleckými prostředky.Organizátoři vyzívají k účasti umělce a organizace reprezentující tyto oblasti současného umění: fotografii, video art, grafické umění a nová média.
Více informací v příloze Euro Art.

Kulturní dědictví - muzea - pomoc při vyhledávání partnerů (červenec 2004)

NEMO - Network of European Museum Organizations nabízí možnost vyhledávání partnerů z řad muzeí pro programy EU, především program Culture 2000. Blíže viz www.ne-mo.org/parner. Služba je snadno dostupná a není potřeba se registrovat. Můžete popsat záměr svého projektu nebo vyhledat ostatní, kteří se zajínají o stejnou problematiku.
Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na paní sekretářku Jaanu Rytkonenovou.
Kontakt: Finnish Museums Association, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki, Finland, tel.: +358 9 58 41 17 27, e-mail: jaana.rytkonen@museoliitto.fi, www.ne-mo.org.

Nabídky spolupráce z roku 2003

Kulturní dědictví - Zámek Liw (80 km od Varšavy, Polsko, říjen 2003)

Zámek Liw se chce pri příležitosti sedmi set let své existence zapojit jako spoluorganizátor do projektu v ramci Culture 2000.
Kontakt: Magda Raczko-Pietraszek, magdarp@poczta.onet.pl.
Více informací v příloze: Liw Castle History

Literatura - Polský projekt Martyna (říjen 2003)

Projekt zaměřený na podporu knih a čtení mezi mladými lidmi (15-30 let) z různých zemí, hleda partnery. Projekt usiluje o podporu v rámci Culture 2000 (podpora literatury a čtení).
Kontakt: Joanna Tabor, Joanna.Tabor@point-group.pl.
Více informací v příloze: Martyna Proposal

Performing arts - Akce zaměřená na děti a mládež - poradana z hlediska sjednocující se Evropy (říjen 2003)

IV. Velka dračí přehlídka (Krakov, Polsko) se představuje... Zájemci o účast z Evropy jsou vítáni.
Kontakt: Joanna Drzazga nebo Kamila Maciag, blizej.szkoly@groteska.pl, viva@groteska.pl.
Více informací v příloze: Great Dragons Parade

Performing arts, kulturní dědictví - Italská organizace Formez hledá partnery pro dva projekty (říjen 2003)

Psychiatric Bands (mezinárodní hudební festival pro občany s mentálním postižením, pořádá radnice mesta Cellere) a Rinascimento in Tavola (projekt školy pro kuchaře s etruskými a středověkými recepty - pořádá město Montefiascone; cílem je zachránit historický střed města).
Kontakt: Claudia Salvi, csalvi@formez.it.
Více informací v příloze: Formez

Kulturní dědictví - Hrad Malbork (Polsko, říjen 2003)

Památka s pozoruhodnou historií - hledá finančně zdatné spoluorganizátory pro projekt v rámci Culture 2000.
Kontakt: Ewelina Bonar, bps@um.malbork.pl.
Více informací v příloze: Malbork

Kulturní dědictví - Projekt "Past in the Now - to live in a historical town" (říjen 2003)

Projekt Technické univerzity v Lublinu (Polsko) zaměřený na evidenci, analýzy, vymenu a popularizaci evropských historických měst hledá partnery/spoluorganizátory pro spolupráci v rámci Culture 2000.
Kontakt: Boguslaw Szmygin.
Více informací v příloze: Project A

Performing arts - Projekt renovace kaple zámku Dundaga v Lotyšsku (říjen 2003)

Projekt hledá spoluorganizátory/partnery pro program Culture 2000.
Kontakt: Velga Eizenberga, velga@dundaga.lv.
Více informací v příloze: Renovation Project Dunadaga

Performing arts - Projekt Mladé dny v Szegedu (Maďarsko, říjen 2003)

Projekt hledá spoluorganizátora, schopného akci spolufinancovat i zaslat skupinu hostujících umělců. Projekt se uchazí o podporu Culture 2000.
Kontakt: Balint Gajan.
Více informací v příloze: Szeged

Literatura - Sdružení knižních vydavatelů a distributorů (Rumunsko, říjen 2003)

Sdruženi se chce zúčastnit jako spoluorganizátor či jako partner projektu v rámci Culture 2000.
Kontakt: Lucie Ovezea, edituravox@hotmail.com, Adresa: Asociatio Difuzorilor si Editorilor - Patronat al Cartii, Str. Petru Maior nr. 32, sector 1, Bucuresti, Romania, tel./fax: 0040 021 22 20 213, e-mail: edituravox@hotmail.com.
Více informací v příloze: Adepc

Performing arts - Jednoletý projekt Nového rižského divadla (Lotyšsko, říjen 2003)

Projekt zaměřený na vytvoření divadelně-filmového představení New Airlines hledá spoluorganizátory/partnery z oblasti scénických umění/performing arts.
Kontakt:Beata baranovska, beata@jrt.lv.
Více informací v příloze: New Airlines

Performing arts - Gdaňská národní opera (Polsko, říjen 2003)

Gdaňská národní opera hledá partnery pro účast v projektu Gdaňský mezinárodní operní festival. Projekt se uchází o podporu v rámci Culture 2000.
Kontakt: Anna Czekanowicz, opera@operabaltycka.pl.
Více informací v příloze: Opera Baltycka

Kulturní dědictví - Projekt italské knihovny na téma mnohojazyčné on-line virtuální knihovny o evropských mýtech (říjen 2003)

Projekt hledá spoluorganizátory a partnery v rámci programu Culture 2000 - nejlépe knihovny.
Kontakt: Matilde Marandola, Ipermedium Libri, e-mail: progetti@studiostaff.it.
Více informací v příloze: Myty

Performing arts - Putovní divadelní společnost Moving Theatre z Velké Británie (říjen 2003)

Společnost hledá partnery pro svůj projekt tvorby série rozhlasových dramat na téma příběhu operních hrdinek - každý příběh by měl mít spojitost se zemí eventuálního partnera projektu.
Kontakt: admin@movingtheatre.com; www.macademy.co.uk/MovingTheatre.
Více informací v příloze: Moving Theatre

Performing arts - Bruselské divadlo Theatre Ocean Nord (Belgie, říjen 2003)

Divadlo hledá partnery pro projekt spočívající v organizování workshopu pro místní obyvatele problematické městské části.
Kontakt: Patrice Bonnafoux, Theatre Ocean Nord, 63/65 rue Vandeweyer, B-1030 Bruxelles, tel.: +32 2 242 96 89, e-mail: oceannord@skynet.be.
Více informací v příloze: Theatre Ocean Nord

Literatura, kulturní dědictví - Skupina italských veřejných a národních knihoven z oblasti Veneto v Itálii (říjen 2003)

Skupina hledá spoluorganizátory pro projekt o historii knihy a četbě mladých čtenářů. Cílem je vytvořit síť evropských veřejných knihoven s cílem podpořit četbu mezi mladými lidmi.
Kontakt: Elisabetta Lazzaro, Regio of Veneto - Brussels Office, Rue de l´Industire 22 B-1040 Brussels, tel.: +32 2 55 10 010; e-mail: cultura2000@regione.veneto.it.
Více informací v příloze: Propagace knih

Partner Search Bulletin (říjen 2003)

EUCLID - narodní kancelář programu Culture 2000 z Velké Británie vydala Partner Search Bulletin 4, který obsahuje spoustu nabídek ke spolupráci ze všech kulturních oblastí (kulturní dědictví, performing arts, literatura i vytvarné umění).
Více informací v příloze: Alert psb 4 of 2003

Kulturní dědictví - Museum Krásných umění ze Santa Cruz (Tenerife, Španělsko) chce byt spoluorganizátorem nebo partnerem v projektu v rámci programu Culture 2000 (září 2003)

Projekt by se měl týkat restaurování movitého kulturního dědictví.
Kontakt: Ma. Esther Garcia Rivero, financiacion.sd@canarias.org.
Více informací v příloze: Museum

Kulturní dědictví - Projekt Dům jako svědek historie a duchovní zdroj pro dnešek (Ziemeru, Lotyšsko, září 2003)

Projekt hled partnery - spolupracovníky.
Kontakt: Egija Missa, egija.missa@inbox.lv.
Více informací v příloze: House

Rezidenční pobyty - Nabídka rezidenčních pobytů pro umělce/cheografy/tanečníky z Tanzquartier Wien

Kontakt: Martina Hochmuth, e-mail: m.hochmuth@tqw.at.
Více informací v příloze: Vienna

Kulturní dědictví - Projekt Propagace historických parků a zahrad pro turistické využití (září 2003)

Projekt Otevreni novych cest pro údržbu a renovaci, vypracovaný Ministerstvem ekonomie a infrastruktury v Erfurtu (Německo) stále hledá partnery. Projekt žádající o podporu v rámci programu Culture 2000 pořádá 4-5. října přípravný workshop v Muehlhausenu - vážným zájemcům nabízí uhrazení pobytu i eventuálních cestovních nákladů.
Kontakt: Dr. Burkhardt Kolbmueller, BKolbmueller@t-online.de.
Více informací v příloze: Gardens

Kulturní dědictví - Zámek Cesvaine (Lotyšsko, září 2003)

Zámek, zničený požárem v roce 2002, hledá spoluorganizátory a partnery pro projekt v rámci Culture 2000: vitany jsou restauratorske firmy, ale i odbornici z jinych zamku, ochotni se podelit o sve zkusenosti ci expertizy.
Kontakt: Iveta Raimo, cesdome@madona.lv;
Více informací v příloze: Cesvaine

Kulturní dědictví - Ochrana a propagace archivů a archiválií spojených s historii uhelných oblastí v Evrope (září 2003)

Narodní archiv v Katowicích (Polsko) hledá spoluorganizátory pro projekt v rámci programu Culture 2000 z oblasti kulturního dědictví. 
Kontakt: Tomasz Hajewski, + 48322041041, l. 121, hajewski@gazeta.pl.
Více informací v příloze: Katowice

Kulturní dědictví - Centrum "Živé historie" (září 2003)

Radnice města Kedainiai (Litva), starobylého města s pestrou kulturou, religiozitou a historií, hledá spoluorganizátory v rámci programu Culture 2000 pro vytvoření centra "Živé historie", projekt patři do oblasti kulturního dědictví.
Kontakt: Rimantas Zvigulis, muziejus@kedainiai.omnitel.net, + 370 85 54418.
Více informací v příloze: Kedainiai

Kulturní dědictví - "Aktualizace kulturního dědictví M. K. Ciurlionise a jeho současníků v kontextu evropské kultury"(září 2003)

Litevská nadace pro podporu hudebníků představuje svůj projekt.
  Kontakt: Rimantas Astrauskas, jurate@fondas.lt, +370 5 261 31 27.
Více informací v příloze: Actual

Program PHARE - "Kulturní a naboženská harmonie - cesta ke sjednocené Evropě" (září 2003)

Evropské kulturní centrum (Slovinsko) hledá partnery, s nimiž by mohlo spolupracovat na projektu, který hodlá žádat o podporu PHARE, zájemci se nemusí podílet finančně (ocekava se spise spoluprace v oblasti programove a tvurci).
Kontakt: Marijana Simonic, mirijana.simonic@siol.net.
Více informací v příloze: Harmonie

Performing arts - Festivaly jazzové hudby (září 2003)

Italské kulturní sdružení, zaměřené na jazzovou hudbu, hledá spojení na kvalitní lokalní festivaly věnující se témuž žánru.
Kontakt: lambrosino@gopa-brussels.com.
Více informací v příloze: Jazz

Kulturní dědictví - Společné dědictví - Svět rekreace (září 2003)

Laboratory of Research for the French Heritage/ Výzkumná laboratoř francouzského kulturního dědictví z Paříže připravuje roční projekt v rámci Culture 2000 na téma A common Heritage - The World of Resorts/Společné dědictví - Svět odpočinku. Projekt je zaměřen na fenomén rekreačních středisek (u moře, lázně apod) a hodnocení jejich kulturního dědictví. Organizátoři by byly z Francie, Rumunska a pokud by to bylo možné z České republiky. Tento výběr je dán společenským propojením 19. století i geografií. Projekt je založen na mobilitě odborníků (kurzy), důkladné znalosti (inventarizace kulturního dědictví) a šíření těchto znalostí.
Kontakt: Carmen Popescu; crmv@noos.fr.
Více informací v příloze: Propcult2000

Kulturní dědictví - Hrad Trebnik (září 2003)

Technologické a inovativni centrum údolí Dravinja (hrad Trebnik) ze Slovinska hledá partnery pro podporu svého projektu v rámci Culture 2000 tykající ho se hradu a jeho turistického využití.
Kontakt: Ursa Dorn; www.trebnik.com; trebnik@siol.net.
Více informací v příloze: Trebnik

Kulturní dědictví - Projekt pro muzea (září 2003)

Italští organizátoři hledají partnery pro svůj projekt v rámci Culture 2000. Projekt je zaměřen na muzea - jejich rizikové faktory.
Kontakt: Monica Cavalli, schultzsrl@omniway.sm, tel.: +378 0549 942 750.
Více informací v příloze: Abstract

Výtvarné umění - Emocionálni malířství (září 2003)

Polský organizátor hledá partnery pro podporu svého projektu v rámci Culture 2000. Projekt se týká výtvarné činnosti - emocionální malby.
Kontakt: Jozef Igla, tel.: +48 32 31 71 260, fax: +48 32 31 71 260, e-mail: acelmerowski@myslowice.pl,  Wydział Promocji i Informacji o Unii Europejskiej, Urząd Miasta Ul. Powstańców 1, PL-41 400 Myslowice, Poland.
Více informací v příloze: Emotional Painting

Performing arts - Nabídka pro promotéry, agentury...(září 2003)

Organizace z Velké Británie, která nedávno ukončila velmi úspěšný divadelní projekt na řece Wye (VB) - dvě lodě a akce na březích a na řece s mezinárodním kinematografickým námětem. Projekt byl podpořen programem Leader+. Organizace by ráda tento projekt přivezla do České republiky. 
Kontakt: Ellie Parker; ellieparker@chanstone.co.uk.

Kulturní dědictví - Litevská instituce Cultural Heritage Salvage Group (srpen 2003)

Organizace hledá spoluorganizátory pro projekt pevností (hillforts) v baltském regionu - především z Německa, Litvy, Estonska, Polska a Finska.
Kontakt: Vaidile Pukiene, Europos kulturos programu centras/Lithuanian CCP, tel./fax: 370 526 129 21, vaidile@durys.org, http://www.durys.org.
Více informací v příloze: Cultureng  

Performing arts, kulturní dědictví, literatura - Řecká organizace Greek Cultural Managment Organisation nabízí účast v šesti projektech (srpen 2003)

a) Body Culture: the Body as a Bearer of Initiation in Tragedy (zaměřeno na scénická umění/performing arts)
b) Otherness in the Art of Dancing (projekt současného tance na motivy legend evropské civilizace)
c) Theatre: A Link Between the Upper and Lower World (projekt scénických umění/performing arts vycházející z Aristofanových her)
d) Gastronomy through Theatre (hry na téma gastronomie z historie i současnosti)
e) Bridging Cities in Europe (projekt spojující literaturu, evropská města a jejich obyvatele)
f) Fantasy Through Comedy (projekt seminářů a výzkumu nových technik přístupu k Aristofanovým hrám)
Více informací v příloze: Řecko

Kulturní dědictví - Cold Europe/Studená Evropa (10. 7. 2003)

Chair of Building Conservation - Brandenburg University of Technology in Cottbus v Německu pracuje na výzkumném projektu zabývajícím se pozůstalými památníky (monuments) pozůstatky a stopami po studené válce v Evropě a jejich budoucího využití, shání informace o podobných projektech a dokumentaci v evropských zemích. V současné době např. zpracovává podrobnou dokumentaci o zbytcích tzv. berlínské zdi.
Kontakt: e-mail: fleur_hutchings@hotmail.com.
Více informací v příloze: Coldeurope

Výtvarné umění - Projekt Provincial Climats (9. 7. 2003)

Nadace POMOST z Polska hledá partnery pro projekt v rámci programu Culture 2000 - výzvy na rok 2004 s názvem „Provincial Climats". Cílem projektu je uspořádat pět odborných malířských workshopů a happeningy s využitím tématiky kulturního dědictví. Kontakt: e-mail: plenery_na _poludniowej@pro.onet.pl.
Více informací v příloze: Plenery

Mezinárodní seminář pro muzea (9. 7. 2003)

V červenci 2003 se uskutečnil 3. ročník mezinárodního semináře „Communications des Musées" v režii organizace AGENDA, 31 Rue Ballu, 75009 Paris, France, tel.: +33 1 49 95 08 06, e-mail: lderby@agendacom.com.
Semináře se účastnilo více než 160 odborníků. V roce 2004 se uskuteční 4. ročník. Agenda nabízí vydání příspěvků k hlavním tématům semináře: reklamní kampaně, emocionální marketing, multimediální zkušenosti, strategie dočasných výstav, přátelé muzeí apod. Sborník v ceně 100 € (pro ne-účastníky), v angličtině nebo francouzštině, si můžete objednat na výše uvedené adrese.

Adresář kontaktů z oblasti kulturního dědictví (červen 2003)

Zde máte k dispozici adresář kontaktů z oblasti kulturního dědictví, který vypracovala anglická kancelář programu Culture 2000 EUCLID. Naleznete zde základní kontakty ze všech zemí, které mají přístup k programu.
Příloha:Key contacts EU member states
Key contacts othar participating states

Kulturní dědictví - EMILE (červen 2003)

Švédské muzeum hledá spoluorganizátory projekty s pracovním názvem Leaving Europe for America – early EMIgrants Letter stories (EMILE)/Z Evropy do Ameriky – příběhy v dopisech emigrantů.
Kontakt: Coordinator - Söderköpings kommun (The Söderköping Municipality) S-614 80 Söderköping, Sweden, tel.: +45 121 181 61- fax: +45 121
E-mail: barbro.mellquist@soderkoping.se
Dan Malmsten-Project Manager-Östergötlands länsmuseum (The Östergötland Regional Museum), Box 232, S-581 02 Linköping, tel.: +45 13 23 03 91, fax +45 13 14 05 62.
e-mail: dan.malmsten@lansmus.linkoping.se
Více informací v příloze: EMILE

Kulturní dědictví - Studentka z Polska, která se zabývá „polárními" kulturami a etnickými skupinami Skandinávie (červen 2003)

hledá odborníky zabývající se podobnou problematikou.
Více informací a kontakt v příloze: Maria Dybowska

Allert 1/2003 (červen 2003)

Zde máte k dispozici speciální výtisk bulletinu v angličtině připraveného anglickou kanceláří programu Culture 2000 – EUCLID. Výtisk obsahuje aktuální nabídky na spolupráci i přehled o nabídkách ze speciálního vyhledávací serveru španělské kanceláře.
Příloha: Alert 1/2003

Nabídky spolupráce z roku 2002

Dánsko: Dánsko-švédský hudebně-taneční projekt o životě Tychona de Brahe hledá scénu v Praze (4. 10. 2002)

Autoři švédsko-dánského projektu, spočívajícím ve vytvoření hudby a baletu na téma osobnosti Tychona de Brahe, hledají scénu v Praze, kde by mohli toto unikátní představení prezentovat. Projekt, jenž by rád požádal o podporu v rámci Culture 2000, současně hledá spoluorganizátory, kteří by se projektu zúčastnili i finančně: tj. zavázali se ke složení 5% z jeho celkového rozpočtu, což pro žádost o podporu podmínkou. Organizátoři jsou samozřejmě otevřeni jakékoli další formě spolupráce, zejména tvůrčí a personální – z dánské strany se např. zúčastní osobnosti z Dánského královského baletu a hudebníci z The Tivoli Gardens. Uzávěrka žádostí je už 15. října 2002.
Kontakt: Jorgen Grubbe, Projektkoordinator KKA, Vester Farimagsgade 29, 1606 Kobenhavn V, Tel: +4533 30 66 82, mob.: +45 40 10 48 78, www.kka.dk.

Itálie: Město Urbino se nabízí jako spoluorganizátor projektu (4. 10. 2002)

Italské historické město Urbino se nabízí jako spoluorganizátor či partner projektů podávaných letos v rámci programu Culture 2000: město zapsané v seznamu UNESCO pořádá řadu kulturních akcí - jazzové koncerty, koncerty experimentální hudby, festival staré hudby, soutěže a festivaly zaměřené na mladé hudebníky, akce související s místní Akademií výtvarného umění, akce související s místním Renesančním divadlem a Divadlem dětí atd. Více informací o Urbinu, které je zapojeno také do programů souvisejících s ochranou kulturního dědictví, najdete na www.comune.urbino.ps.it, případně na www.isia.org (Institut výtvarného umění), www.uniurb.it/welcome.html (fakulty univerzity), www.le-marche.com (informace o historickém regionu).
Kontakt: Emanuela Gaqliardini – European Projects, Camera Work – Communication Agency, tel: 0039 0731 20 45 68, fax: 0039 0731 20 48 61, Via G. alvemini, 1 600 35 Jesi (AN), e-mail: gagliardini@interna.camerawork.it , info: www.camerawork.it

Itálie: Projekt z oblasti populární hudby hledá spoluorganizátory (4. 10. 2002)

Italská nezisková organizace Pixel Multimedia, zaměřená na rozšíření a popularizaci tradiční hudby ze Sardinie, připravila projekt věnovaný populární hudbě: projekt hodlá tento žánr zmapovat, sebrané výsledky zdigitalizovat, vytvořit webovou stránku atd. Prezident Pixelu Multimedia, pan Rosario Vargu, který pro projekt hledá spoluorganizátory, je současně technickým ředitelem a členem Stelnet srl, což je firma zaměřená na internetové služby: partneři jsou tedy vítáni i z této oblast.
Kontakt: Rosario Vargu, tel.: 39 070 50 30 93, fax: +39 070 52 09 59, e-mail: ros@stelnet.com.

Itálie: Organizace hledá spoluorganizátory pro divadelní laboratoře (4. 10. 2002)

Italská organizace z Florencie hodlá zorganizovat divadelní laboratoře pro mladé lidi, v nichž by měla vzniknout představení, týkající se tématu sociální zodpovědnosti a jejího významu v minulém století. Podrobně rozpracovaný projekt, který splňuje podmínky programu Culture 2000 (trénink odborníků, vytvoření a rozšíření děl, mezinárodní setkání, mobilitu umělců), uvažuje o podání žádosti do 15. 10. 2002. Zájemci o současnou i budoucí spolupráci jsou vítáni.
Kontakt: Claudia Corsi, Enaip Firenze, Largo Liverani 20, 50 141 Firenze, tel.: 055 43 25 36-436 1969, fax: 055 43 68 771, e-mail: c.corsi@enaip.toscana.it.

Itálie: Výzkumné centrum hledá partnery pro výzkum a multimediální představení (1. 10. 2002)

Centre on Communication Studies Anghelos, výzkumné a experimentální centrum v Palermu, shání spoluorganizátory a partnery k projektu, ucházejícího se o podporu programu Culture 2000. Cílem je vytvořit a rozšířit multimediální představení, které se skládá z nových forem experimentálního vyjádření. Představení chce experimentovat s komunikačními schopnostmi obrazu a zvuku ve vztahu s možnostmi diváka. Projekt založený na prvních pokusech nyní v Centru vzniká a měl by se skládat ze 4 fází – studia možností obrazu a zvuku ve vztahu k efektu na diváka v různých složkách (fyzické, emotivní atd.), z vytvoření multimediálního představení, které experimentuje s předvedeným výzkumem, z realizace scénické formy představení a vytvoření videa, z rozšíření (prostřednictvím scénické formy nebo videa) do nejméně třech Evropských měst. Centrum hledá spoluorganizátora, schopného participovat na výzkumu, případně spoluvytvořit představení, realizovat a sestříhat jeho multimediální část, vyprodukovat video, poskytnout divadlo (nebo příslušný prostor) pro představení atd.
Kontakt: Marco Alfano, centrostudi@anghelos.org, tel./fax: +39 091 62 57 610, www.anghelos.org.

Lotyšsko: Projekt „seznamovacího" tanečního týdne hledá spoluorganizátory (1. 10. 2002)

Pod heslem „Pojďme se líp seznámit" nabízí lotyšská organizace zorganizování „putovního tábora" se šesti zastávkami během jednoho týdne. Projekt počítá s dvaceti lidmi z každé země (asi 16 tanečníků + jejich vedoucí, kulturní operátor, překladatel, vedoucí kulturního programu). Pět tanečních skupin z každé země pozvou vždy hostující taneční skupinu (z každé země jednu). Hostující skupina se na tréninkovém workshopu naučí národní tance a předvede je obyvatelům a zástupcům příslušného města. V pozadí projektu je zájem o kulturní dědictví a snaha předvést lotyšskou kulturu. Celkové náklady budou 100 000 eur, každý partner by se měl podílet 10 procenty, tj. 10 000 eury.
Kontakt: Banga Veze, madinfo@madona.lv, tel.: +371 48 60 573, mob.: + 371 913 0437.

Slovensko: Mladí hudebníci hledají spoluorganizátory (24. 9. 2002)

Nezisková organizace New Artists´ Generation, jejímž cílem je podporovat především mladé talentované hudebníky a další umělce na vysoké profesionální úrovni, hledá spoluorganizátory, partnery i sponzory pro zorganizování Festivalu mladých umělců. Festival by se měl uskutečnit na Slovensku v létě 2003 a organizátoři se s ním hodlají ucházet podporu programu Culture 2000.
Kontakt: Michal Stahel, tel.: +421 905 178 537, +49 172 6384302, e-mail: mail@michalstahel.com, www.michalstahel.com

Slovinsko: Vizuálně-hudební projekt INTERAKT hledá spoluorganizátory (24. 9. 2002)

Vizuálně-hudební projekt INTERAKT (Obšírnost hudby) hledá spoluorganizátory či partnery: více informací o myšlence propojení posluchače s interpretem, hledejte na www.si21.com/interakt
Kontakt: INTERAKT, INTERACTIVITY - A SPACIOUSNESNESS OF MUSIC, Bozidar Svetek, Splitska 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, tel.: +386 (0) 1 283 30 24, fax: +386 (0) 1 283 30 24 e-mail: interakt@si21.com.

Itálie: Radnice města Naples představuje víceletý projet – festival současného umění (20. 9. 2002)

Cílem víceletého projektu je uspořádání festivalu v Naples, kde se představí současná hudební tvorba, hudebně-taneční produkce a divadelní představení zahraničních umělců, uskuteční se zde přednášky, výstavy a „seznamovací" workshopy. Festival proběhne v budovách, na ulicích a prostorách s velkou historickou, uměleckou a sociální hodnotou. Akce se budou konat většinou v jarních a letních měsících, aby se jich mohlo aktivně zúčastnit co nejvíc obyvatel. Festival přispěje k podpoře kreativity a nových forem uměleckého vyjádření ve smyslu sociální integrace, k podpoře mobility umělců a jejich děl, podpoře kulturní sítě mezi veřejnými úřady (regionálními a lokálními) a kulturními sdruženími, umělci, tvůrci a dalšími kulturními činiteli z různých evropských zemí atd. Organizátoři z Naples hledají partnery, kteří by se k jejich iniciativě chtěli připojit.
Kontakt:Biagio Napolano, e-mail: biagionapolano@inwind.it.

Itálie: organizace z hudební oblasti hledá evropské partnery (20. 9. 2002)

Kulturní, nezisková organizace z Itálie, operující v hudební oblasti od roku 1996, hledá partnery z Evropy pro svůj projekt v rámci programu Culture 2000.
Kontakt: Monica Paura, info@djacademy.it.

Itálie: Radnice města Cosenza představuje jednoletý projekt – filmové „Portréty Cosenzy" (20. 9. 2002)

Cílem projektu je vyrobit sérii krátkých filmů o rozmanitých aspektech města Cosenzy, které by natočili mladí umělci z filmových škol. Jde zejména o inovativní pohled se silným uměleckým přístupem, používání nových informačních technologií a evropskou dimenzi. Radnice města nabízí kromě zázemí (ubytování + pokrytí hlavních produkčních nákladů) především příležitost natočit osobité dílo, které bude po začlenění do zamýšleného celku velmi propagováno a distribuováno. Organizátoři hledají 2-5 spoluorganizátorů, kteří jsou - v souladu s podmínkami programu Culture 2000 – schopni vložit do projektu částku od 12 000 do 20 000 eur (tj. 5% z celového rozpočtu), mohou pomoci vybrat příslušné filmové školy a vhodné studenty a budou projektu nápomocni organizačně, finančně i odborně. Více informací hledejte na www.zagara.org/culture2000/
Kontakt: Leonardo Acri, e-mail: l.acri@comune.cosenza.it, nebo Francesco De Rose,Vicent Gallego (Bruselská kancelář) – tel.: + 3909 84481233, + 39 339 6807380, fax: +390984 392990, e-mail: farancesco@zagara.org, vincent@zagara.org

Maďarsko: Maďarsko-švédské sdružení hledá další spoluorganizátory pro víceletý projekt (13. 9. 2002)

Maďarsko-švédské sdružení v Malmo (hlavní organizátor) a Geniusz film z Maďarska (spoluorganizátor) hledají další spoluorganizátory pro víceletý projekt EUROPE reUnited. Projekt se má uskutečnit 1.5.2003-31-12.2005 a týká se České republiky, Německa, Maďarska, Polska, Slovinska a Švédska. Jeho cílem je vytvoření dialogu a výměna zkušeností mezi členskými státy EU a nečleny v oblasti kultury. Kulturní výměna by se týkala hudby (klasické, moderní, sólistů a tanečních orchestrů), tance (lidového a moderního tance, sólistů a skupin), divadla a baletu. Projekt vyvrcholí galakoncertem v Budapešti, který oslaví přijetí Maďarska do EU. Podobné slavnostní koncerty by se měly uskutečnit i ve Varšavě a Praze, eventuelně v Lujubljani, Malmo a Mnichově. Počítá se rovněž s workshopy a mezinárodními sympózii.
Kontakt: Géza Polónyi, Kulturfronten i Malmo, gpolonyi@yahoo.se, tel.: +46 (0) 708 508 817, fax: +46 (0) 40 344 008, adresa: Fricksgatan 6, S - 214 26 Malmo, Švédsko

Slovensko: Slovenští jazzmani nabízejí spolupráci v rámci programu Culture 2000 (16. 9. 2002)

Slovenské trio Nothing but Swing nabízí spolupráci v projektech programu Culture 2000 pro rok 2003. Trio se zabývá jazzovou hudbou a může se účastnit mezináordních výměn, kooperovat s jazzovými kluby, organizovat koncerty, workshopy či jazzové festivaly.
Kontakt: Robert Ragan - Nothing but Swing trio, e-mail:rragan@post.sk, tel.: +421 48 4123 785, +421 905 635 417, www.nbsjazztrio.sk

Polsko: Polští organizátoři hledají partnery pro projekt „Den srdečných lidí" v rámci programu Culture 2000 (16. 9. 2002)

Cílem projektu je zavést „Den srdečných lidí" - den evropské solidarity a zodpovědnosti za sebe i ostatní.. Tato idea vznikla z vědomí celosvětové morální krize, nedostatku tolerance, vzrůstající agresivity a spotřeby. Den by měl podpořit zdravé vztahy mezi lidmi, kteří vlastní recept na šťastný život. Jde o hlas podporující obecnou lidskou důstojnost a právo na štěstí. Organizátorka Regina Osinska, ředitelka Domu kultury v Solec Kujawski, hledá spoluorganizátory a partnery, kteří mají radost z pomoci druhým, překonávají bariéry, vytvářejí atmosféru vzájemného respektu, lidi kteří věří, že pasivita a samota jsou ničivé atd.
Kontakt: Regina Osinska, e-mail: soleckakultura@netcafe.pl , +48 52 387 18 67, +48 52 387 14 79

Slovensko: Turčianská galerie hledá spoluorganizátory pro Knižní veletrh (16. 9. 2002)

Turčianská galerie v Martině (Slovensko) hledá spoluorganizátory pro Knižní veletrh  - veřejnou, mezinárodní, jmenovitou soutěžní výstavu knižního umění.  Veletrh se koná v Turčianské galerii v Martině a jeho partnerem je mj. Ministerstvo kultury SR. Akce disponuje mezinárodní porotou, solidní účastí ze zahraničí a zahrnuje řadu soutěžních kategorií (ilustrace, bibliofilská vydání, experimentální a autorská kniha, knižní vazba, knižní design, typografické a autorské písmo).
Kontakt: Jarmila Kováčová, ředitelka, e-mail: tgm@enelux.sk

Itálie: Italští organizátoři hledají spoluorganizátory a partnery pro rok 2003 (16. 9. 2002)

Marco Parroni z Valle Umbra hledá spoluorganizátory či partnery pro roční projekty v rámci programu Culture 2000. Blíže nespecifikované projekty na rok 2003 se týkají scénických umění/performing arts a výtvarného umění.
Kontakt: Marco Parroni, GAL Valle Umbra, tel/fax: 0039-0742-342282,  e-mail: gal.valleumbra@libero.it

Slovensko: Amatérský soubor společenského tance DIAMOND hledá partnery pro projekty v rámci programu Culture 2000 - performing arts(16. 9. 2002)

Kontakt: Vedoucí souboru - Dr. Alzbeta Durisinova, tel.: + 421 55 678 58 46, e-mail: urad@kosicejuh.sk.                                                    

Polsko - Hudební divadlo v Gdyni hledá spoluorganizátory festivalu (11. 9. 2002)

Hudební divadlo v Gdyni hodlá zorganizovat Evropský festival muzikálů, akci hudebně-divadelních škol. Festival by se měl uskutečnit v květnu až červnu 2003 v Gdyni. Projekt se chce ucházet o podporu programu Culture 2000 a divadlo nyní hledá příslušné školy, s nimiž by mohl festival uskutečnit. Kontakt: Maciej Korwin, výkonný a umělecký ředitel,pawr@wp.pl.

Litva - Litevští architekti hledají partnery pro petrohradskou Akci 3 v rámci Culture 2000 (11. 9. 2002)

Sdružení litevských architektů se hodlá zúčastnit Akce 3 v rámci programu Culture 2000. Ta se tento rok týká evropské přítomnosti v Petrohradě a uskuteční v roce 2003. Akce 3 hodlá podpořit výjimečné kulturní události s evropskou nebo mezinárodní dimenzí. Projekt Znásilnění Evropy má být spojen se sochařstvím a chce zahrnovat sympózium sochařů, vytvoření místa pro výstavu na téma Znásilnění Evropy spojenou se soutěží nejlepších děl, konferenci na téma Současné sochařské tendence, vydání katalogu atd. Další nápady i zájemci jsou vítáni. Kontakt: Aivija Barda, tel./fax: +371 77 52 280, e-mail: aivija@sculpture.lv, adresa: Maza str. 73, urmala, LV-2010 Litva

Řecko - Město Trikala v Řecku hledá spoluorganizátory (5. 9. 2002)

Město Trikala spravuje Municipal Puppet Show/Městské loutkové divadlo a Municipal Shadow Theatre/Městské stínové divadlo a hledá spoluorganizátory pro mezinárodní projekt v rámci programu Culture 2000 pro rok 2003.
Kontakt: Cultural Office - Municipality of Trikala, 8 Garivaldi str., Thessaly, Trikala 42100, Greece
Tel : 0030 4310 79084, Fax : 0030 4310 79184, E-mail : politort@compulink.gr, Georgios SPATHIS, starosta města Trikala.                                                                                                                                                                                                                           

Kypr - Cultural Workshop/Kulturní workshop v Ayii Omoloyites, Nicosia na Kypru hledá spoluorganizátory (5. 9. 2002)

Kulturní workshop nabízí kulturním organizacím, tanečním skupinám, výzkumným ústavům nebo dalším právnickým osobám, které se mohou účastnit programu Culture 2000, účast (jako spoluorganizátoři) na kulturním programu s názvem: „Tanec v tradiční společnosti a jeho současná prezentace" Projekt se bude zabývat lidovým tancem a bude zahrnovat: výzkum, sběr dat, archivaci, taneční a hudební prezentaci, představení, publikaci výsledků Projekt bude koncipován buď jako menší - jednoletý nebo jako obsáhlejší – víceletý
Kontakt: Ergastiri Paradosiakon Choron, Nikis Avenue, 40, flat 42, 1086 Nicosia Cyprus
Tel.: +357 22 450 830, E-mail: pchtheod@cytanet.com.cy.
Kontaktní osoby: Panayiotis Theodoru, Christiana Papadopoulou.

Polský festival Zdarzenia hledá spoluorganizátory pro program Culture 2000 (30. 8. 2002)

Festival Zdarzenia 2003 - IV. Mezinárodní festival divadelních a uměleckých aktivit - je jedinečnou aktivitou v Polsku, určenou pro mladé umělce z oblasti divadla, hudby a malířství. Jeho cílem je uvedení zajímavých děl vytvořených mladými umělci, propagace evropské integrace prostřednictvím kultury a umění, iniciování mezinárodní spolupráce mezi kulturními institucemi v Evropě i lidmi, kteří v nich pracují, aj. Součástí festivalu je mezioborová soutěž, která se skládá ze dvou částí - soutěže pro domácí účastníky a sekce nesoutěžní, určené pro významné hosty z Polska a ze zahraničí. Hlavní organizátor (Sdružení pro humanistickou integraci PO-MOST v Tcewu) hledá spoluorganizátory, kteří splňují podmínky programu Culture 2000 (status právnické osoby, země participující v programu atd.) a chtějí se tvůrčím, technickým i finančním způsobem na akci podílet. Hledaní organizátoři mohou předvést vlastní představení, zorganizowat workshop z oblasti divadla, užitého umění, tance a avantgardní hudby, prezentovat výstavu obrazů a instalaci krásných umění, zorganizovat seminář o vlastních aktivitách či zkušenostech, vydat (ve spolupráci s hlavním organizátorem) publikaci o aktuálních trendech v současném umění, koprodukovat a mezinárodně prezentovat umělecká dila a události. Vzhledem k blížící se uzávěrce pro podání grantů programu Culture 2000 jsou zájemci jsou vítání až do 20. září 2002. Kontakt: Monika Glaza, Festival ZDARZENIA Office, Ul. Kollataja 9, 83-110 Tczew, tel./fax: 00 48 58 53 62-43, 531 07 07, e-mail: tck@tck.com.pl, www.zdarzenia.interia.pl

Maďarsko: Sdružení kultury a mládeže hledá partnery pro program Culture 2000 (23. 8. 2002)

The Németh László Cultural and Youth Association z Mezoszilas (Maďarsko) hledá partnery z kulturní oblasti pro program Culture 2000. Projekt by se měl uskutečnit v červenci 2003, uzávěrka žádostí je 15. října. Bližší informace a kontakt: Horváthné Gogán Jolán, civil1739@mail.datanet.hu.

Rumunsko: Rumunská asociace žen v umění (ARFA) představuje své projekty a vítá zájemce o spolupráci (19. 8. 2002)

ARFA, nezávislé mezinárodní sdružení asi třiceti členských organizací, zkušený organizátor kulturních akcí v Rumunsku i hlavních městech Evropy a USA, přichází se dvěma jednoletými, specifickými, inovativními a/nebo experimentálními projekty v oblasti performing arts/scénických umění, zaměřených zejména na oblast hudby a tance. ARFA chce vystupovat jako hlaní organizátor, další spoluorganizátoři nebo partneři jsou vítáni.

Projekt Inter-Art

Inter-Art, Skupina současné hudby a tance, se zabývá multimediálními představeními s originální hubou, choreografií a uměleckými osobnostmi z Rumunska i ze zahraničí. Jde o flexibilní těleso, schopné spolupráce s nejrůznějším typem i počtem účastníků podle povahy projektu (současná představení na jevišti i v nekonvenčních lokacích, umělecká vystoupení atd. Skupina má v současnosti 80 minutový program, koncipovaný jako kontinuální představení, střídající sólové i vícečetní instrumentální kusy s tanečními vsuvkami na živou nebo reprodukovanou hudbu, používá také elektronické efekty a videoprojekce.

Projekt Forum Art

Forum Art je unikátní projekt, za nímž kromě rumunské ARFA stojí zakládající ředitelka a skladatelka Mihaela Voganian. Forum Art zahrnuje Cyklus představení současného umění (hudba, divadlo, ) a funguje ve spolupráci s řadou státních a nadnárodních institucí. Vystoupení za účasti předních umělců z oblasti současné hudby se odehrává ve špičkových prostorách, doprovází je společná výstava a bude je přenášet rádio a televize ze všech tří participujících zemí.
Termín: květen 2003 až duben 2004, Místo: Bukurešť-Rumunsko během Mezinárodního týdne nové hudby (20-30. května), Itálie-Rome Galerie Delle Arte, Fiuggy Teatro Comunale, Německo-Mnichov, Posko-Rumia během akce The European Streets., Předpokládaný rozpočet: 100 000 eur, ARFA hledá spolupořadatele, kteří by mohli např.: navrhnout programy, soubory a umělce do Forum Art, stanovit příslušný rozpočet, přijít s dalšími návrhy, připravit místa pro vystoupení (haly, divadla, technické požadavky), zajistit ubytování účastníků, zajistit lokální média a publicitu. Kontakt: Asociatia Romana a Femeilor in Arta – Mihaela Vosganian (vedoucí projektu), Ardeleni 9, Bucharest, Romania, Tel/Fax: +4021 212 25 74, Tel.: +40722 212 600, e-mail: vosganian@fx.ro.

Itálie: Mladí divadelníci z Padovy hledají spoluorganizátory pro rok 2003 (15. 7. 2002)

Italští herci a divadelníci z Padovy hledají prostřednictvím místní kanceláře pro mládež evropské spoluorganizátory, s nimiž by se mohli zúčastnit programu Culture 2000. Společný projekt chtějí předložit už v nadcházejícím kole pro rok 2003.
Kontakt a podrobnější informace v angličtině či italštině: Sabrina Bombassei Vittor, Progetto Giovani - Comune di Padova, Vicolo Ponte Molino 7, 35137 Padova, Tel: 39 049 875 78 93, Fax: 39 049 875 32 59, e-mail: scambi@comune.padova.it.

Rakousko: Vídeňské K forum hledá partnery, nabízí prostor (20. 5. 2002)

Nezisková, evropsky orientovaná organizace K forum zprostředkovává kontakt mezi umělci z Rakouska(zejména z Vídně) a umělci z ostatních zemí Evropy, včetně středoevropské a mediteriální oblasti. Skupina mladých lidí, studentů a absolventů ve věku 19-26 let, disponuje vlastním prostorem 215 m2 galerie přímo v srdci Vídně), kde pořádá výstavy, čtení, kulaté stoly, akce zaměřené na výměnu zkušeností a vzájemného poznání atd. Cílem K fora je oživovat scénu současného umění a povzbudit kulturní pluralismus a dialog. V nabídkách na případnou spolupráci vyznačte prosím hlavní oblast vašeho zájmu: vizuální a užité umění, scénická umění, hudba, literatura – knihy a čtení, kulturní výměna, multimédia a nové technologie
Kontakt: Jessica Wyschka, Giosia Giannotti, Kforum-association for international Art and cultural contact, Ullmannstrasse 55/16-18, 1150 Vienna, Tel/Fax: 00 43 (01) 89 52 843, Cell: 00 43 (0) 676 322 53 06, kforumvienna@hotmail.com, www.forum.at.

Řecko: Divadelníci a kulturní redaktoři hledají partnery pro program Culture 2000 (14. 3. 2002)

Tři organizace z Řecka hledají evropské spoluorganizátory, s nimž by mohli žádat o grant programu Culture 2000 pro rok 2003.
1. Loutkové divadlo Prassein aloga (Zelení koně) s kombinovanou hrou s herci, loutkami, multimédii a hudbou podle hry Adolfa Bioy Casarese. Program zahrnuje semináře/workshopy, použití multimédií, představení ve vybraných evropských městech a jednodenní konferenci po internetu.
Kontakt: Nicholas Tiverios, worldcef@hol.gr
2. Společnost Prova s projektem rozhovorů mezi živými a mrtvými, který bude vytvořen podle Aristofanových her. Představení bude opět uváděno ve vybraných evropských městech a je spojeno s uspořádáním semináře a dvoudenní konference.
Na vaše nápady čeká Evi Sfikaki na worldcef@hol.gr.
3. Redaktoři athénského kulturního listu High Lights hledají evropské kolegy, s nimž by mohli vytvořit interenetový projekt s hlavními informacemi o aktuálních kulturních událostech v evropských městech. Váš zájem i nápady adresujte Amalii Tiveriou na worldcef@hol.gr.

Portugalsko: Divadelníci hledají partnery pro program Culture 2000(13. 3. 2002)

Portugalská Academia de Produtores Culturais hledá evropské kolegy, s nimž by se mohla zúčastnit programu Culture 2000 v roce 2003. Akademie chce založit mezinárodní centrum scénických umění /performing arts/, které by pořádalo mezinárodní workshopy v různých evropských zemích. Cílem je vzájemné poznání, výměna zkušeností a otevření prostoru pro společné projekty.
Kontakt: Academia de Produtores Culturais, Estrada de Benfica no 400, 1o Esq.,1500-101 Lisboa, Portugal, e-mail: m.abreu@mail.telepac.pt.
Ana Tamen, Rua Latino Coelho, no1, Bl. A3, 14o Esq., 150-132 Lisboa, Portugal, tel.: 21- 354 92 88, e-mail: mtamen@clix.pt.

Řecko: Divadelníci hledají partnery k projektu Culture 2000 (13. 3. 2002)

Maladie d´ Amour Theatre of Arts hledá partnery, s nimiž by se mohlo v roce 2003 zúčastnit evropského programu Culture 2000. Jde o soukromou organizaci se zkušeností v oblasti mezinárodní spolupráce, zaměřenou na performing arts (scénická umění), vizuální umění, nové technologie, kulturní administrativu a profesionální trénink.
Kontakt: Maladie d´ Amour Theatre of Arts, P. O. Box 1040, 41221 Larissa, Hellas, tel./fax (+30 410) 285 684, mob.: (+30 977) 925 118, e-mail: maladie@otenet.gr.

Dánsko/Česká republika: Future Feature: Mladý dánský žurnalista z Prahy hledá kolegy pro společný projekt (27. 5. 2002)

Future Feature chce být mezinárodním žurnalistickým projektem, založeným především na vzájemném zkontaktování, psaní a publikování. Projekt iniciuje skupina dánských žurnalistů v čele s Mads Rasmussenem Mariegaardem, žijícím v Praze. Hledá mladé lidi (18-30 let) z Evropy, kteří se zajímají o psaní, fotografování, média, kulturu a projektový managment.
Kontakt: Mads Rasmussen Mariegaard, Kutilova 4/3063, 143 00 Praha 4, tel.: +420 776 307 877, +420 241 761 675, e-mail: madsrasmussen@mailme.dk.

Španělsko: Regionální vláda Castilla-La Mancha ve Španělsku hledá zahraniční partnery k účasti na projektu SOPHOCLES 2.003 v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Projekt je zaměřen na oslavu dva a půl tisíciletého výročí narození Sofokla prostřednictví uspořádání mezinárodního setkání studentů z různých zemí. Na tomto setkání budou mít studenti možnost hrát Sofoklova díla. Místem konání bude Segóobriga, jedno z nejkrásnějších a archeologicky nejzajímavějších míst Španělska.
Více informací u kontaktních osob:
D. Jaime Rodríguez Laguía, Delegación Provincial de Educación y Cultura de Cuenca Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, Avda. República Argentina, 16, 10071 CUENCA (Espaňa)
tel.: +34 969 17 63 53, e-mail: jrlanguia@jccm.es.
nebo
D. Ainhoa González Sanz, Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas, Rue de la Loi 83 – 85, 1040-Bruselas
tel.: +32 22 311477, e-mail: ainhoa.gonzalezjccm.skynet.be.

Belgie: Společnost Cirque´Conflex hledá partnery pro založení mezinárodní sítě organizací, které se zabývají tzv. social circus (sociální cirkus) (srpen 2002)

Cílem je vytvořit prostor, kde může každý zakusit krásu cirkusového umění a objevit tento obor. V loňském roce uspořádala společnost setkání evropského cirkusu. Společnost by ráda vytvořila projekt, na který by žádala podporu v rámci programu Culture 2000 – výzvy na rok 2003. Bude se jednat o víceletý projekt – projekt musí zahrnovat organizace nejméně z pěti zemí, které se účastní programu a proto hledáme další partnery.
Více informací a kontakt:
Maria Larotonda, soaring@village.uunet.be.

Malta: Manoel theatre hledá barokní a renesanční divadla v Evropě k učasti na projektu Síť barokních a renesančních divadel v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Cíl projektu
Cílem projektu je vytvořit mechanismus (síť) shromažďující zdroje a znalosti o barokních a renesančních divadlech v Evropě.
Důvod projektu
Barokní a renesanční divadla jsou specifická a jejich počet je omezený. Tato divadla vyžadují zvláštní přístup v oblastech jako je restaurování, údržba a přestavby. Výměna informací povede k užitečnému shromažďování zkušeností a know-how o těchto divadlech. Barokní a renesanční divadla navíc produkují specifické divadelní produkce, které kromě jiného propagují evropskou barokní a renesanční kulturu. Navrhovatelé projektu razí ideu, že větší propojení a spolupráce mezi těmito typy divadel povede k lepší výměně představení a zajistí i lepší propagaci barokní a renesanční kultury.
Rámec projektu
Bude vytvořena Organizace evropských barokních a renesančních divadel (EBRT). Tato síť bude mít administrativní centrum na Maltě a bude sídlit v divadle Manoel. Administrativní funkce tohoto centra budou mimo jiné zahrnovat:
- koordinaci všech aktivit, které bude provádět Organizace
- vytvoření a provozování webové stránky EBRT, kde budou uvedeny všechny materiály o síti a její aktivity
- vytvoření tištěného materiálu (teoretického a propagačního) s výsledky aktivit EBRT
Konkrétnější úkoly této Organizace budou následující:
- výměna divadelních prací
- sladění možností, financování a problémů, týkajících se údržby a restaurování
- soulad v porozumění archivních zdrojů, literatury, ikonografie, empirické a srovnávání evidence rozvoje barokní a renesanční kultury obecně i zmíněných divadel zvlášť
- shromažďování zkušeností a názorů ohledně autentické interpretace barokní hudby, písní a scénografických konceptů
- propagace a usnadnění výměny barokních a renesančních děl mezi divadly
Výsledky projektu
- vytvoření osobité a první Organizace barokních a renesančních divadel
- vytvoření denně fungujícího administrativního centra
- vytvoření speciálně zaměřeného webu
- výměna barokních a renesančních divadelních prací mezi evropskými zeměmi
Partneři projektu
Maltské divadlo Manoel hledá jako partnery další barokní a renesanční divadla v Evropě, a to jak z EU, tak z kandidátských zemí.
Kontakt:
Stefano Mallia, tel.: 00356 21 341 848/9, fax: 00356 21 318 677, e-mail: stefano.mallia@emcs.com.mt.

Itálie: Organizace Fondazione Nuova Orchestra Scarlatti hledá zahraniční partnery pro podání žádosti o podporu projektu v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Organizace organizuje koncerty a hudební akce v hlavních italských městech a podílela se na mnoha festivalech v italských a evropských městech.
Kontakt:
Associazione „Fondazione Nuova orchestra Scarlatti, Viale Gramsci 19-80122 Napoli, Italy.
Tel.: +39 081 2404441, e-mail: silvia_schiavo@libero.it.

Litva: Velké divadlo Vilnius (Didysis Vilniaus teatras), nestátní, soukromé divadlo, které se specializuje na moderní drama a hudbu, hledá partnery – spoluorganizátory pro projekt „Virtual Reality in the Theatre/Virtuální realita v divadle" v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Kontakt:
Ieva Gircyte, e-mail: ieva@dvt.lt, ievuzhe@yahoo.com.
Didysis Vilniaus teatras, tel.: +370 2 737078, fax: +370 2 737097, mob.: +370 686 83889, www.dvt.lt.

Compagnie Pal Frenak hledá partnery pro uvedení svého představení v rámci evropského turné 2003 – 2004 v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Francouzsko-maďarský soubor moderního tance připravuje významné evropské turné pro sezónu 2003–2004, které by mělo zahrnout patnáct evropských zemí. Soubor nyní hledá koprodukční parnery.
Kontakt:
www.ciefrenak.org, www.ontheglobe.com, tel.: +36 20 914 77 75.

  ©2001 Rubin s.r.o.