Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Hrvatska.sk
Kvalitné dovolenky v Chorvátsku na rok 2018. Apartmány a hotely.

Grily Weber
Grily Weber

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

Jednou za rok Evropská komise vypisuje v rámci programu Culture 2000 výzvu k předkládání projektů (call for proposals) na následující či příslušný rok.

Hlavní výzva programu Culture 2000

Termíny podání žádostí o podporu projektů v rámci výzvy na rok 2005 již vypršely (15. a 29. říjen 2004).
To znamená, že až do příštího výběrového řízení není možné podávat žádosti o podporu projektů v rámci hlavní výzvy programu Culture 2000.
Další výběrové řízení se uskuteční v roce 2005. Výzva k podávání žádostí o podporu projektů na rok 2006 bude zveřejněna v květnu - červenci 2005 s termínem uzávěrky pravděpodobně opět v říjnu 2005.
Zadání výzvy na rok 2006 bude s největší pravděpodobností velice podobné zadání výzvy na rok 2005. To znamená, že žádný z podporovaných oborů (performing arts, výtvarné umění, literatura, kulturní dědictví) nebude mít prioritu a bude možné žádat o podporu i víceoborových projektů.
Základní informace o programu naleznete v úvodu v rámci menu těchto stránek.
Již nyní se můžete připravovat projekty, které začnou v roce 2006 (nejdříve v květnu 2006 - s přesahem do roklu 2007 - v rámci kategorie ročních projektů a v rámci kategorie víceletých (2-3 roky) projektů na období 2006 - 2008.
K přípravě projektů na rok 2006 můžete využít zadání výzvy na rok 2005 a formulář žádosti na rok 2005.

V menu na levé liště pod Program Culture 2000 - a dále - Formulář žádosti - nleznete podrobná doporučení, týkající se vyplňování formuláře.

Pro výzvu na rok 2006 budou platit obecná kritéria a podmínky let minulých. Především upozorňujeme na dodržení mezinárodního charakteru projektů, jejich nadnárodního významu a jejich celoevrospkého přínosu (tzv. evropská přidaná hodnota). Výjimku tvoří překladové projekty, které nemají mezinárodní charakter a o podporu překladů žádají nakladatelé.
Naše kancelář Vám ráda poskytne bližší informace a konzultace.

Výzva - Spolupráce EU - Japonsko 2005 - Culture 2000

Oddělení EK Programu Culture 2000 zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů na tzv. akce 3 na téma: Podpora vzájemné znalosti a porozumění japonské a evropské kultury.
Budou podpořeny projekty kulturní spolupráce týkající se jednoho nebo více kulturních oborů s  evropskou dimenzí podporujících vzájemné porozumění mezi Evropou a Japonskem. Projekty musí zahrnovat spolupráci soukromých (myšleno především neziskových) nebo veřejných organizací kompetentních v oboru daného projektu, jako jsou např. kulturní instituty.
Vedle vedoucího projektu musí na projektu spolupracovat (na koncepci a realizaci) nejméně dva (nebo více) další spoluorganizátoři ze dvou dalších zemí účastnících se programu Culture 2000. Zapojení přidruženého partnera z Japonska je výhodou/ kladem.
Termín uzávěrky je 30. listopadu 2004.
Projekty musí začít mezi 1. březnem 2005 a 1. prosincem 2005 a trvat mohou max. 12 měsíců. Granty budou uděleny v max. hodnotě 200 000 € a budou tvořit max. 60% celkového uznatelného rozpočtu. Rozpočet výzvy je 600 000 €.
Žadateli mohou být veřejné nebo soukromé kulturní organizace s  právním statutem ze zemích zapojených do programu Culture 2000.

Grantový program MK ČR na podporu podpořených projektů v rámci programu EU Culture 2000 na rok 2004

Ministerstvo kultury České republiky - odbor zahraniční již vypsal na rok 2004 Grantové řízení na podporu českých právnických osob, které budou "organizátory" nebo "spoluorganizátory" projektů podpořených Evrospkou komisí v rámci programu Kultura 2000 v roce 2004.
Pozor: Změna: Žádosti lze předkládat průběžně po celý rok 2004.

Archiv

Výzva k předkládání projektů na rok 2005 [MS Word]

Výzva k předkládání projektů na rok 2004 [MS Word]

Výzva k předkládání projektů na rok 2003 [MS Word]

Výzva k předkládání projektů na rok 2002 [MS Word]

Cena kulturního dědictví - Europa Nostra

Evropská Komise pověřila společnost Europa Nostra organizací každoroční Evropské ceny v oblasti kulturního dědictví.
Informace získáte na: http://www.europanostra.org

  ©2001 Rubin s.r.o.