Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Hrvatska.sk
Kvalitné dovolenky v Chorvátsku na rok 2018. Apartmány a hotely.

Grily Weber
Grily Weber

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

VYBRANÉ PROJEKTY

Každý rok probíhá v oddělení Evropské komise, které má na starost program Culture 2000, výběrové řízení na projekty, které získají daný rok finanční podporu. Evropská komise zveřejňuje kompletní seznam s krátkým popisem všech vybraných projektů po ukončení výběrového řízení a po podpisu všech smluv mezi Evropskou komisí a hlavními organizátory o podmínkách podpory projektů.

V listopadu 2003 zveřejnila Evropská komise výsledky výběrového řízení pro rok 2003. Můžete si je prohlédnout v jednom z 11 úředních jazyků EU na stránkách EU, pod Culture 2000 Presentation - Annual projects supported, Multiannual projects supported. http://www.europa.eu/comm/culture/index_en.html.
Český překlad si můžete stáhnout z této stránky - Dokumenty ke stažení.
Popisy projektů s českou účastí na rok 2001 a 2002 naleznete na stránce Vybrané projekty 2001 a Vybrané projekty 2002 (kliknout na této stránce pod horní lištou).

Pokud připravujete projekt a hodláte požádat o jeho podporu v rámci programu Culture 2000, je užitečné pročíst si krátké charakteristiky projektů, které získaly podporu v minulých letech. Získáte tak konkrétní představu o typu projektů podporovaných tímto programem.

Upozorňujeme na skutečnost, že každý rok jsou v rámci výzvy k předkládání projektů vypisována aktuální témata pro daný rok. Proto výsledky vždy odpovídají výzvě pro daný rok. Pro získání komplexní představy Vám nabízíme ke stažení také výzvy k předkládání projektů.

Grant Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury České republiky se rozhodlo podpořit vybrané projekty v rámci programu Culture 2000. Za tímto účelem od roku 2002 vypisuje Grantové řízení na podporu českých právnických osob, které budou "organizátory nebo "spoluorganizátory" projektů podpořených Evropskou komisí v rámci programu Kultura 2000 v příslušném roce. Formulář žádosti si po jeho zveřejnění můžete stáhnout ze stránek MK:
www.mkcr.cz/?menu=5&department=4&table=1&id=8
Jako příklad si zde můžete stáhnout formulář na rok 2002
Předpokládámě, že podobný grant bude vypsán i pro vybrané projekty v rámci grantového řízení na rok 2004.

Dokumenty ke stažení [MS Word]:

  ©2001 Rubin s.r.o.