Právní upozornění

1. Prezentace místa. Podle článku 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé stránek https://www.culture2000.cz/ informováni o totožnosti jednotlivých stran podílejících se na jejich vytváření a monitorování:

Vedoucí publikace: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Oü – Adresa: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estonsko)

Hostitel OVH
2 rue Kellermann
59100 ROUBAIX
Francie

2. Všeobecné podmínky používání stránek a nabízených služeb. Používání webových stránek https://www.culture2000.cz/ znamená plné přijetí níže uvedených všeobecných podmínek používání. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, a proto vyzýváme uživatele webových stránek https://www.culture2000.cz/, aby se s nimi pravidelně seznamovali.

3. Duševní vlastnictví a padělání. https://www.culture2000.cz/ je vlastníkem práv duševního vlastnictví nebo vlastní práva na užívání všech prvků přístupných na stránkách, zejména textů, obrázků, grafiky, log, ikon, zvuků, softwaru.

Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli reprodukce, prezentace, úprava, publikace nebo adaptace všech prvků stránek nebo jejich částí, a to bez ohledu na použité prostředky nebo postupy.

Jakékoli neoprávněné využívání stránek nebo jejich prvků bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článku L.335-2 a následujících zákoníku o duševním vlastnictví.

4. Správa osobních údajů. Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a evropskou směrnicí ze dne 24. října 1995.

Při používání stránek https://www.culture2000.cz/ mohou být shromažďovány následující údaje: URL odkazů, přes které uživatel vstoupil na stránky https://www.culture2000.cz/, poskytovatel přístupu uživatele, adresa internetového protokolu (IP adresa) uživatele.

V každém případě stránky shromažďují osobní údaje o uživateli pouze za účelem určitých služeb nabízených stránkami https://www.culture2000.cz/. Uživatel tyto informace poskytuje s plným vědomím skutečností, zejména při jejich zadávání. Je pak na uživateli stránek https://www.culture2000.cz/, aby se rozhodl, zda tyto informace poskytne, či nikoli.

V souladu s ustanoveními článků 38 a následujících zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, souborech a svobodách má každý uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a námitku, a to prostřednictvím písemné a podepsané žádosti, ke které je přiložena kopie dokladu totožnosti s podpisem držitele dokladu, s uvedením adresy, na kterou má být zaslána odpověď.

Žádné osobní údaje uživatele stránek https://www.culture2000.cz/ nejsou zveřejňovány, vyměňovány, předávány, postoupeny nebo prodávány třetím stranám bez vědomí uživatele.

Stránky nebyly nahlášeny CNIL, protože neshromažďují osobní údaje.

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

5. Hypertextové odkazy a soubory cookie. Stránky https://www.culture2000.cz/ obsahují řadu hypertextových odkazů na jiné stránky, ale nemají možnost kontrolovat obsah takto navštívených stránek a nemohou za něj nést odpovědnost.

Při prohlížení stránek https://www.culture2000.cz/ může dojít k instalaci souborů cookie do počítače uživatele. Soubor cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale který zaznamenává informace o pohybu počítače na webu. Takto získané údaje mají usnadnit následnou navigaci na stránkách a mají také umožnit různá frekvenční opatření.

Odmítnutí instalace souboru cookie může zabránit přístupu k některým službám. Uživatelé však mohou svůj počítač nakonfigurovat tak, aby instalaci souborů cookie odmítl, a to následujícím způsobem:

V aplikaci Internet Explorer: V Exploreru: karta Nástroje (ikona ozubeného kolečka v pravém horním rohu) / Možnosti internetu. Klepněte na možnost Soukromí a vyberte možnost Blokovat všechny soubory cookie. Potvrďte na Ok.

Ve Firefoxu: klikněte na tlačítko Firefox v horní části okna prohlížeče a přejděte na kartu Možnosti. Klepněte na kartu Soukromí. Nastavte možnost Uložit pravidla na: Použít vlastní nastavení pro historii. Nakonec zrušte zaškrtnutí, abyste zakázali soubory cookie.

V Safari: Klikněte na ikonu nabídky (symbolizovanou ozubeným kolečkem) v pravém horním rohu prohlížeče. Vyberte možnost Nastavení. Klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení. V části Soukromí klikněte na položku Nastavení obsahu. V části „Soubory cookie“ můžete soubory cookie zablokovat.

V prohlížeči Chrome: Klikněte na ikonu nabídky (symbolizovanou třemi vodorovnými čarami) v pravém horním rohu prohlížeče. Vyberte možnost Nastavení. Klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení. V části Soukromí klikněte na možnost Předvolby. Na kartě „Soukromí“ můžete zablokovat soubory cookie.

6. Partnerské odkazy Amazonu Tyto webové stránky berou na vědomí, že se účastní partnerského programu Amazonu, programu, který byl vyvinut s cílem umožnit webovým stránkám vydělávat peníze prostřednictvím odkazů na oficiální stránky Amazon.co.uk. Návštěvníci mohou kdykoli samostatně vyhledávat produkty Amazon.co.uk, pokud nechtějí používat odkazy na https://www.culture2000.cz/.

7. Rozhodné právo a soudní příslušnost. Veškeré spory týkající se používání stránek https://www.culture2000.cz/ podléhají francouzskému právu. Výlučnou příslušnost mají příslušné soudy v Paříži.

8.Hlavní dotčené zákony. Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 ve znění zákona č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o výpočetní technice, souborech a svobodách.

Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.

9. Lexikon. Uživatel: uživatel internetu, který se připojuje a používá výše uvedené stránky.

Osobní údaje: „informace, které v jakékoli formě přímo či nepřímo umožňují identifikaci osob, jichž se týkají“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).