Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Saxy
Pořiďte si do vaší sbírky unikátní sečnou zbraň.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

KULTURNÍ POLITIKA EU

Článek 151 Maastrichtské smlouvy

Kulturní spolupráce, podložená příslušnými právními úpravami, se stala důležitým cílem EU ve smyslu sblížení občanů na území Evropy.

Článek 151 Maastrichtské smlouvy o EU definuje tři hlavní cíle evropské spolupráce v kulturní oblasti:

  • přispívat k rozkvětu kultury v členských státech při respektování jejich národních a regionálních odlišností a současně s tím sdílet společné kulturní dědictví
  • povzbudit současnou kulturní tvorbu
  • pěstovat spolupráci mezi členskými státy a spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

Aktivity Společenství jsou založeny na spolupráci a respektu ke kulturním odlišnostem a na principu vzájemné pomoci.

Jejich úkolem je doplňovat a podporovat akce členských států s cílem:

  • zlepšit znalost a rozšíření kultury a historie evropských národů
  • chránit kulturní dědictví evropského významu
  • podporovat kulturní výměnu a uměleckou a literární tvorbu

V letech 1996-99 byly tyto kompetence realizovány ve třech kulturních programech:

Kaléidoscope (1996-99), jehož cílem byla umělecká a kulturní tvorba a spolupráce na evropské úrovni

Ariane (1997-99) na podporu v oblasti knih a četby, včetně překladů

Raphael (1997-99) pro integraci politik členských států v oblasti kulturního dědictví evropského významu

V roce 2000 tyto programy nahradil nový program Culture 2000, který byl koncipován na období 5 let a potrvá do roku 2004. Uvedením tohoto programu se Společenství snaží uplatnit nový přístup ke kulturním aktivitám.

Především iniciuje vytvoření nové celoevropské kulturní oblasti a podporuje spolupráci mezi kulturními činiteli, aby se zlepšil a prohloubil mezikulturní dialog, znalost historie a kultury, mezinárodní rozšíření kultury, kulturní rozmanitost, umělecká tvorba, propagace kulturního dědictví a socio-ekonomická a sociální integrace. Program Culture 2000 podporuje rovněž aktivitu Evropská města kultury.

Zároveň s těmito cíli a zájmovými oblastmi se EU zasazuje o to, aby se správně definované kulturní aspekty staly součástí evropské politiky jako celku.

Veškeré informace o programech, které se věnují oblasti kultury naleznete na stránkách EU:

http://www.europa.eu

Oblasti kultury je věnována adresa:

http://www.europa.eu/pol/cult/index_en.htm

Portál Evropa a kultura

Nový portál „evropských stránek“, kde naleznete přehled všech programů vztahujících se k oblasti kultury a odkazy na národní „kulturní“ internetové stránky

http://www.europa.eu/comm/culture/index_en.htm

Dokumenty ke stažení

  • Rezoluce Evropského parlamentu o kulturní spolupráci v Evropské unii, tzv.Ruffolo report, z 5. září 2001 [MS word] [rtf]
  ©2001 Rubin s.r.o.