Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

 • Adresář muzeí a galerií České republiky naleznete na stránkách Asociace muzeí a galerií:

  http://www.cz-museums.cz

 • Informace o galeriích sdružených v organizaci Rada galerií ČR naleznete na:

  http://www.cz-gallery.com

 • O současném výtvarném umění naleznete nejvíce informací na stránkách, které spravuje Nadace a centrum pro současné umění. Je zde přístupná databáze současných českých umělců (Artist´s Files zahrnuje fotografie, diapozitivy a katalogy přibližně 400 českých umělců). Součástí databáze je též zpracovávání podrobné dokumentace vybraných českých umělců, kteří reprezentují to nejlepší z českého poválečného umění. Součástí je též výběrová dokumentace mladých českých umělců a adresář muzeí a galerií v České republice:

  http://www.fcca.cz

 • Na stránkách Unie výtvarných umělců České republiky lze nalézt pod "zajímavými odkazy": seznam architektů a architektonických ateliérů - Architekti v ČR a Slovník výtvarných umělců:

  http://www.uvucr.cz

 • Na Ministerstvu kultury České republiky spadá oblast výtvarného umění pod Odbor umění a knihoven - oddělení umění.

  Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
  Tel.: 02-57085111
  e-mail: minkult@mkcr.cz
  http://www.mkcr.cz

  ©2001 Rubin s.r.o.