Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

SCÉNICKÁ UMĚNÍ

Divadlo

 • Komplexní informace z divadelní oblasti (adresáře divadel a souborů, festivalů, agentur, odborných periodik, institucí a škol z oblasti divadla včetně opery, baletu, scénického tance, loutkového divadla a jiných forem) naleznete na:

  www.divadlo.cz

  Tento server naplňuje a komplexní informační služby a informace z oblasti divadla poskytuje:
  Divadelní ústav - informační a vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní informační služby z oblasti divadla.
  Sídlo: Celetná 17, 110 00 Praha 1
  tel.: 02-24809111, fax: 02-24809176
  e-mail:info@divadlo.cz

  www.divadelni-ustav.cz

 • Na Ministerstvu kultury spadá oblast divadla pod Odbor umění a knihoven - oddělení umění
  Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
  Tel.: 02-57085111
  e-mail: minkult@mkcr.cz

  www.mkcr.cz

Hudba

 • Vyhledávač pro oblast všech hudebních žánrů (agentury, kulturní zařízení, média, obchodní firmy, organizace a instituce, služby, studia, školy, umělce a soubory):

  http://muzikontakt.muzikus.cz/index.html

 • Na současnou vážnou hudbu se specializuje internetový průvodce Hudebního informačního střediska, které vydává i výše zmíněný Muzikontakt - český hudební adresář:

  www.musica.cz

 • Na stránkách České společnosti pro hudební vědu naleznete množství odkazů na univerzity, hudební školy, akademická pracoviště, muzea, archivy, on-line katalogy, koncerty, festivaly, časopisy, společnosti, nadace, informační cetra atd.:

 • Široký výběr s odkazy na webové stránky nejrůznějších hudebních žánrů, skupin, festivalů apod. naleznete také pod oddílem hudba na:

  www.odmaturuj.cz/hudba/

 • Na Ministerstvu kultury spadá oblast hudby pod Odbor umění a knihoven - oddělení umění
  Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
  Tel.: 02-57085111
  e-mail: minkult@mkcr.cz

  www.mkcr.cz

  ©2001 Rubin s.r.o.