Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

LITERATURA

 • Almanach Labyrint je internetová ročenka pro knihkupce, nakladatele, knihovny, galerie, školy, kulturní instituce, novináře a spisovatele. Obsáhlý informační zdroj o českém knižním trhu obsahuje kompletní adresář a profily nakladatelství a přehled jejich vydané i připravované produkce.

  http://www.almanachlabyrint.cz
  http://almanach.kosmas.cz

 • Každoročně se v Praze koná Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. V seznamu vystavovatelů lze nalézt vybraná nakladatelství s kontakty a stručnou charakteristikou jejich produkce.

  http://www.svetknihy.cz

 • Svět knihy pořádá Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na jeho stránkách naleznete adresář členů - nakladatelů a knihkupců.

  http://www.sckn.cz

 • Obec překladatelů sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky, zabývající se překladem. Jejím posláním je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře.

  http://www.hyperlink.cz/obec

 • Na Ministerstvu kultury České republiky spadá oblast literatury
  pod Odbor umění a knihoven - oddělení literatury
  Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
  Tel.: 02-57085111
  e-mail: minkult@mkcr.cz
  http://www.mkcr.cz
  ©2001 Rubin s.r.o.