Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

 • Ministerstvo kultury ČR
  Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
  Tel.: 02 - 57085111
  E-mail: minkult@mkcr.cz

  www.mkcr.cz

 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
  Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
  Tel.: 02 - 24861111
  Fax: 02 - 24861333
  e-mail: posta@mmr.cz
  poskytování informací: 02 - 24861138
  e-mail: info@mmr.cz

  www.mmr.cz

  Na stránkách MMR ČR naleznete mimo jiné odkazy na zájmová sdružení měst a obcí, euroregiony, mikroregiony, informace o programu SAPARD a PHARE - CBC (přeshraniční spolupráce)

 • Nejobsáhlejší informace o státní správě a samosprávě naleznete na serveru státní správa, který přináší informace o úřadech a institucích v ČR, poskytuje nástroje pro komunikaci s úřady a pro orientaci v informacích z veřejné správy ČR.

  www.statnisprava.cz

 • Na stránkách Svazu měst a obcí České republiky naleznete databázi měst a obcí

  www.mesta.cz

  Databázi měst a obcí najdete také na stránkách Veřejné správy on-line

  www.mesta.obce.cz

 • Informace o strategii regionálního rozvoje České republiky, národním rozvojovém plánu ve vztahu k EU, Euroregionech, územních jednotkách NUTS, regionálním informačním systému, strukturálních fondech EU, které slouží k posílení ekonomické a sociální soudržnosti EU a zaměřují se na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a které jsou jádrem evropské strukturální politiky, naleznete na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky

  Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
  Tel.: 02- 21580201
  Fax: 02 - 21580284
  E-mail: crr@crr.cz

  www.crr.cz

 • Úřad pro veřejné informační systémy spravuje Portál veřejné správy, jehož posláním je být integrovaným kontaktním místem k získání informací a využití služeb poskytovaných jednotlivými složkami veřejné správy.

  http://www.centralni-adresa.cz/portal/index.html

 • Informace z regionů naleznete dále na stránkách Institutu regionálních informací, s.r.o.

  www.iri.cz

 • Na oblast regionální a místní kultury se specializuje IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu zřizované Ministerstvem kultury ČR. Jeho posláním je mimo jiné informační a poradenská podpora nekomerčních subjektů kulturní činnosti v místech a regionech.

  Na serveru naleznete seznamy krajských úřadů, okresních úřadů, městských úřadů, kulturních domů a středisek, divadel. Specializovanými útvary IPOSu jsou: Centrum informací o kultuře, Artama, Regis, redakce Místní kultury.

  www.ipos-mk.cz

  ©2001 Rubin s.r.o.