Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

EU a ČR

 • Veškeré informace o EU Vám poskytne centrální informační server Evropské unie

  www.europa.eu

 • Jednání a diskuse Evropského konventu můžete sledovat na:

  www.european-convention.eu.int

 • Evropskou unii (respektive Evropskou komisi) v ČR zastupuje:
  Delegace Evropské komise v České republice
  Pod Hradbami 17, 160 00 Praha 6
  P.O.Box 192, 160 41 Praha 6
  e-mail: delegation-czech@cec.eu.int
  Vedoucí Delegace, velvyslanec Ramiro Cibrián

  Informace v rámci Delegace poskytuje:

  Informační centrum Evropské unie
  Rytířská 31, 110 00 Praha 1
  e-mail: info@iceu.cz

  www.evropska-unie.cz

 • Informace o vztahu ČR a EU naleznete také na stránkách
  Ministerstva zahraničních věcí ČR
  Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
  E-mail: info@mzv.cz

  www.mzv.cz

 • EUROSKOP - MZV ČR spravuje specializované stránky věnované Evropské unii

  www.euroskop.cz

  Na těchto stránkách naleznete množství odkazů na problematiku EU (pod "Evropská unie - další zdroje informací") a důležité odkazy vztahující se k tématu "ČR na cestě do EU - další zdroje informací" (ústřední orgány ČR, všechna ministerstva, tzv. Euro-info centra a další

  http://www.euroskop.cz/page/render.vwf?src=/site/cz/data/cr/dalsizdroje/index.html

 • Samostatnou organizací MZV ČR je Správa českých center, která prezentuje Českou republiku v zahraničí, především v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu.

  www.czechcentres.cz

 • Českou republiku v EU zastupuje Mise České republiky při Evropských společenstvích/ Mission of the Czech Republic to the European Communities

  Rue Caroly 15
  B - 1050 Bruxelles - Ixelles
  e-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz

  www.mzv.cz/missionEU/

  ©2001 Rubin s.r.o.