Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

PROGRAMY EU

Veškeré programy EU naleznete pod jednotlivými aktivitami na stránkách EU:

http://europa.eu/

Přehled o programech, ze kterých je možné čerpat podporu pro kulturní oblast a odkazy na ministerstva kultury v evropských zemích (včetně kandidátských) naleznete na serveru Evropské komise Evropa a kultura.

  ©2001 Rubin s.r.o.