Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Hrvatska.sk
Kvalitné dovolenky v Chorvátsku na rok 2018. Apartmány a hotely.

Grily Weber
Grily Weber

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Rezidenční pobyty

 • Nadace a centrum pro současné umění

  Rezidenční a výměnné programy pro umělce jsou jednou z nejrachleji se rozvíjejících se aktivit Centra. Rezidenční programy umožňují setkávání umělců z nejrůznějších kultur a zemí, poskytují jim nové tvůrčí příležitosti k tvorbě v rámci komunity a vytvářejí tak nové komunikační cesty.

  Jelení 3, 118 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 373 178
  Fax: +420 257 320 640
  E-mail: ludvik.hlavacek@fcca.cz
  http://www.fcca.cz

 • Cesta

  Cesta je mezinárodní neziskové centrum založené na podporu kulturního porozumění a tolerance prostřednictvím umění. Cesta realizuje program Artist – in – Residence na CESTě. Cílem programu je otevřít zdroje Centra peformérům a vizuálním umělcům, vzdělancům a vědcům, jimž je poskytnut prostor, kde mohou soustředěně a smysluplně tvořit a zároveň se zapojit do umělecké a intelektuální výměny v síti, kterou Cesta vytvořila.

  Novákova 387, Tábor 390 01
  Tel./fax: +420 381 258 004
  E-mail: cesta@mbox.vol.cz
  http://www.cesta.cz

 • UNESCO – ASCHBERG Bursaries for Artists
  International Fund for the Promotion of Culture

  Program rezidenčních pobytů pro mladé umělce různých oborů (výtvarné umění, hudba, tanec, tvůrčí psaní, scénická umění, media). Na pobyty jsou vypisovány granty. Fond již deset let uděluje přes padesát stipendií na účast v tvůrčích pobytech nabízených různými iniciativami a institucemi z celého světa. Uzávěrky přihlášek jsou většinou do 30. dubna. Na uvedených webových stránkách je možné si stáhnout seznam možných pobytů. Brožura s výčtem rezidenčních mist je k dispozici i v naší kanceláři.

  1, rue Miollis 75732 Paris Cedex 15, France
  Fax: +33 1 45 68 55 91
  E-mail: dir.ifpc@unesco.org, m.taboada@unesco.org
  http://www.unesco.org/culture/ifpc

 • On the Move

  On the Move je projekt mezinárodní střešní organizace IETM (jejímž cílem je stimulovat rozvoj současného performing arts/scénických umění).Jedná se o internetové stránky poskytující informace o možnostech mobility pro oblast divadla, tance, hudby a další disciplin scénických umění.

  http://www.on-the-move.org

  19, Square Sainctelette, BE-1000 Bruxelles
  Tel.: +32 2 201 09 15
  Fax: +32 2 203 02 26
  E-mail: ietm@ietm.org
  http://www.ietm.org

 • Res Artist

  Res Artist je světová síť rezidenčních uměleckých center a programů, které poskytují umělcům zařízení a podmínky pro uměleckou tvorbu. Na stránkách Res Artis je obsáhlý seznam rezidencí.

  Keizersgracht 462 sous, NL-1016 GE Amsterdam
  Tel./fax: +31 0 20 612 66 00
  E-mail: office@resartis.org, president@resartis.org
  http://www.resartis.org/

 • Trans Artists

  Trans Artists je nezávislé informační centrum pro umělce, umělecké iniciativy a kulturní instituce. Nabízí informace o kulturních výměnách, rezidenčních programech a pracovních příležitostech v Nizozemí, ale i v zahraničí.

  E-mail: info@transartists.nl
  http://www.transartists.nl

 •   ©2001 Rubin s.r.o.