Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Hrvatska.sk
Kvalitné dovolenky v Chorvátsku na rok 2018. Apartmány a hotely.

Grily Weber
Grily Weber

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Literatura

 • Ministerstvo kultury ČR

  Oddělení literatury a knihoven odbor umění a knihoven vyhlašuje grantová řízení pro oblast knihoven to pro fyzické a právnické osoby v programech: Knihovna 21. století a Veřejné informační služby knihoven. V oblasti literatury jsou vyhlašovány grantové okruhy a podmínky obvykle počátkem října (s uzávěrkou na přelomu listopadu a prosince). Příklad okruhů pro rok 2004: Česká knihovna, Vydání neperiodik, Literární periodika a další literární akce, Podpora vytvoření a vydání díla a Podpora vydávání české literatury v zahraničí.

  http://www.mkcr.cz/

  Ministerstvo kultury ČR uděluje Státní cenu za literaturu a Státní cenu za překladatelské dílo. Ceny jsou udělovány pravidelně k 28. říjnu k ohodnocení významného původního literárního díla vydaného v českém jazyce a k ohodnocení překladu literárního díla z cizího jazyka do češtiny. Státní cenu za literaturu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 250 000,-Kč. Státní cenu za překladatelské dílo tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 125 000,-Kč. Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby zástupcům odboru umění a knihoven MK ČR. O udělení cen rozhoduje ministr kultury na základě doporučení jím jmenovaných poradních orgánů.

  Ministerstvo kultury ČR
  Odbor umění a knihoven
  Maltézské nám. 471/1
  118 11 Praha 1
  Tel.: +420 257 085 206
  Fax: +420 233 371 868

 • Nadace Český literární fond

  Nadace podporuje vznik nových hodnotných děl původní i překladové literatury, divadla, filmu, publicistiky, vědy, rozhlasu, televize a zábavního umění. Působí jako jeden z mála alternativních nestátních zdrojů financování kultury. Formou grantů podporuje vydání či realizaci nekomerčních děl literatury, divadla, vědy, filmu a periodik. Prostřednictvím stipendií napomáhá vzniku nových uměleckých a vědeckých projektů. Nadace ČLF uděluje výroční ceny za mimořádná díla umělecké, vědecké a publicistické tvorby a za dlouhodobý přínos v podporovaných oborech tvorby. Pro sociální pomoc spisovatelům a překladatelům je určen fond B. Němcové působící v rámci Nadace ČLF. Nadace Český literární fond vypisuje výběrová řízení na příspěvky z prostředků Nadačního investičního fondu.

  Pod Nuselskými schody 3/1721, 120 00 Praha 2
  Tel.: +420 222 560 081-2
  Fax: +420 222 560 083
  E-mail: nadace@nclf.cz
  http://www.nclf.cz

 • Nadace Charty 77

  Nadace z široce pojímané obrany lidských práv, podpory pronásledovaných disidentů a nezávislé kultury, přešla k podpoře celé škály kulturně humanitárních aktivit a stala se tak průkopníkem občanské společnosti.

  V oblasti literatury nadace uděluje Cenu Toma Stopparda, která byla založena v roce 1983 ve Stockholmu. Je udělována v květnu za významné básnické, prozaické nebo esejistické dílo vydané v předcházejících dvou letech. Finančně je dotována anglickým dramatikem českého původu Tomem Stoppardem částkou 40 000,-Kč.
  A dále Cenu Jaroslava Seiferta, která byla zřízena Nadací Charty 77 ve Stockholmu v lednu roku 1986. Naše nejvýznamnější literární ocenění se uděluje za vynikající básnické či beletristické dílo vydané nebo jinak zveřejněné v České republice nebo v zahraničí v posledních třech letech. Vyhlašována je každoročně 22. září v předvečer básníkových narozenin. Cena Jaroslava Seiferta je nově sponzorována Knižním klubem částkou 250 000,-Kč.

  Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 214 452, +420 224 230 216, +420 224 225 092
  Fax: +420 224 213 647
  E-mail: charta77@bariery.cz

  http://www.bariery.cz

 • Společnost Franze Kafky

  Společnost si dala za úkol přispívat k obnově povědomí o středoevropském charakteru české kultury, o německy psané pražské literatuře a o tradicích židovské kultury. Nadace France Kafky nevypisuje granty; pořádá Cenu Maxe Broda a Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky.

  Maiselova 15 (5. patro), 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 227 452
  Fax: +420 224 211 850
  E-mail: f.kafka.soc@ecn.cz
  http://www.franzkafka-soc.cz

  ©2001 Rubin s.r.o.