Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Hrvatska.sk
Kvalitné dovolenky v Chorvátsku na rok 2018. Apartmány a hotely.

Grily Weber
Grily Weber

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Divadlo

 • Ministerstvo kultury ČR

  Odbor umění a knihoven vypisuje každý rok zpravidla počátkem října na následující kalendářní rok s uzávěrkou zpravidla koncem listopadu výběrové řízení na udělení grantů pro fyzické a právnické osoby (s výjimkou příspěvkových organizací MK, nadací a nadačních fondů) pro oblast profesionálního divadelního umění a pro oblast profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla.

  Podpora neprofesionálních divadelních a tanečních aktivit aktivit spadá pod odbor regionální a národnostní kultury, který též pravidelně vyhlašuje grantová řízení.

  http://www.mkcr.cz/

  Program podpory profesionálních divadel
  Odbor umění a knihoven dále spravuje program podpory profesionálních divadel, jehož cílem je  podporovat profesionální divadelní tvorbu, která má celostátní význam,  podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále  posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství.
  V roce 2003 byl program určen divadlům – příspěvkovým organizacím, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a Magistrátem hl. m. Prahy. Podmínkou  účasti v programu bylo splnění předepsaných vstupních kritérií (např. počet divadelních představení v kalendářním roce, stanovené minimální procento soběstačnosti, stálá kontinuální činnost minimálně po dobu 3 let). Hodnocení žádostí bylo rozděleno na dvě části. V první byly vyhodnoceny výkonnostní ukazatele (např. počet premiér, počet divadelních představení, počet představení pro děti), dále procento soběstačnosti a návštěvnosti. V druhé části byla odbornou komisí hodnocena umělecká úroveň souborů. Z bodového hodnocení všech členů komise byly vypočítány průměrné hodnoty a přiřazeny k tabulkám, které obsahovaly bodové hodnocení výkonnostních ukazatelů. Na základě celkového počtu dosažených bodů byla stanovena výše dotace.

  sídlo: Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
  e-mail: minkult@mkcr.cz
  http://www.mkcr.cz

  Pro získání informací a zprostředkování kontaktů

 • Divadelní ústav

  Informační a vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní informační služby z oblasti divadla. V Divadelním ústavu sídlí sekretariáty národních středisek mezinárodních nevládních divadelních organizací, z nichž nejvýznamnější je Mezinárodní divadelní ústav (ITI).

  sídlo: Celetná 17, 110 00 Praha 1
  e-mail: info@divadlo.cz
  http://www.divadelni-ustav.cz

  Divadelní ústav také spravuje server s komplexními informačními službami a informacemi z oblasti divadla (adresáře divadel a souborů, festivalů, agentur, odborných periodik, institucí a škol z oblasti divadla včetně opery, baletu, scénického tance, loutkového divadla a jiných forem, aktuální informace i přehled grantových možností)

  http://www.divadlo.cz

  Ceny

 • Ceny Thálie

  Vyhlašovatelem, hlavním pořadatelem a garantem cen, které jsou udělovány za mimořádné umělecké jevištní výkony v oblasti dramatických umění je Herecká asociace. Hlavním smyslem těchto cen je potřeba zvyšování prestiže českého dramatického umění a popularizace umělců a jejich výkonů v hlavních oborech dramatického umění. Ceny jsou udělovány každoročně v oborech: činohra, opera, opereta –muzikál či jiný hudebně dramatický žánr, balet – pantomima či jiný dramatický žánr. Nominaci na Cenu Thálie může předložit občan České republiky, instituce nebo organizace.

  sídlo: Herecká asociace Praha, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
  e-mail: hereckaa@cmkos.cz
  http://www.ceny-thalie.cz

 • Nadační fond cen Alfréda Radoka

  Ceny Alfréda Radoka jsou udělovány od roku 1992. Jejich původním garantem byla od května 1992 Nadace Alfréda Radoka, založená z iniciativy divadelní a literární agentury AURA-PONT j ako nevýdělečná organizace na podporu původní divadelní - dramatické i inscenační - tvorby. V roce 2002 převzal její úkol založený v souladu s novým nadačním zákonem. Jeho zakladateli jsou vedle agentury AURA-PONT také Nadace Český literární fond, Obec spisovatelů, České centrum PEN-klubu a časopis Svět a divadlo. Ceny jsou udělovány na základě ankety kritiků každoročně v oboru dramatické a inscenační tvorby v kategoriích: talent roku, scénická hudba, scénografie roku, hra roku, divadlo roku, mužský herecký výkon, ženský herecký výkon, nejlepší inscenace roku.

  sídlo: AURA - PONT, divadelní a literární agentura, s.r.o.; Radlická 99;150 00 Praha 5
  kontakt: tel. : 251 554 938 ,251 553 992, fax: 251 550 207
  e-mail: radok@aura-pont.cz
  http://www.aura-pont.cz/NAR/radok.htm

  ©2001 Rubin s.r.o.