Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Ostatní programy, granty, informace

Odkazy na organizace poskytující nejrozsáhlejší přehled o různých grantových programech a nevládních institucích

ECONNECT

nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká. Jejím cílem je podporovat zajímavé projekty nevládních iniciativ a napomáhat tak budování občanské společnosti za pomoci nástrojů informací a informačních technologií.

Na stránkách ecn naleznete mimo jiné databázi grantů pro kulturní oblast s termíny uzávěrek. Grantový kalendář Vám bude na vyžádání zasílán na vaši e-mailovou adresu (naleznete v oddíle mailinglisty a zasílání novinek – nové granty)

http://www.ecn.cz

Zpravodajský server o aktivitách nevládních organizací naleznete na: http://zpravodajstvi.ecn.cz

Kalendář uzávěrek rozmanitých grantů naleznete na: http://granty.ecn.cz

Vyhlašování grantů z oblasti kultury najdete tamtéž: http://granty.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&r[0]=k

http://granty.ecn.cz

Fórum dárců

je občanské sdružení usilující o podporu filantropie v České republice. V rámci sdružení se vyprofilovaly Asociace nadací Fóra dárců a Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Fórum spolupracuje též se zahraničními organizacemi udělujícími granty a obsahuje užitečný adresář svých členů – nadací rozmanitého zaměření. Vydává rovněž publikaci Adresář nadací v ČR s informacemi o aktuální situaci v nadačním sektoru.

http://www.donorsforum.cz

sídlo: Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 (palác Lucerna, 5. patro)
tel.: 02-24216544, 02 – 24215385
e-mail: donorsforum@donorsforum.cz

ICN

Posláním Informačního centra neziskových organizací, o.p.s. (ICN) je trvalá podpora rozvoje neziskového sektoru prostřednictvím poskytování služeb neziskovým organizacím.

Mezi hlavní cíle ICN patří profesionalizace činnosti nevládních neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. ICN je otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. ICN dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu databáze neziskových organizací a databáze finančních zdrojů, vydávání měsíčního informačního servisu, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace. ICN je vydavatelem časopisu Grantis - měsíčníku pro neziskový sektor.

http://www.neziskovky.cz

ICN také spravuje databázi finančních zdrojů pro neziskové organizace. Kultura je jednou z nabízených oblastí.

sídlo: Malé nám. 12, 110 00 Praha 1
Tel.: 224239876
e-mail: icn@icn.cz

  ©2001 Rubin s.r.o.