Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Saxy
Pořiďte si do vaší sbírky unikátní sečnou zbraň.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

ČESKÁ KANCELÁŘ

Česká kancelář Culture 2000 byla zřízena Ministerstvem kultury ČR v Divadelním ústavu a její činnost je podporována programem Evropské unie Culture 2000. Jejím hlavním posláním je informovat a poskytovat konzultace českým, především kulturním organizacím o programu EU Culture 2000 a podněcovat tak jejich zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných mezinárodních kulturních projektů.
Poskytované služby České kanceláře Culture 2000 jsou bezplatné.

Česká kancelář CULTURE 2000
Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1
E-mail: info@culture2000.cz
WWW: http://www.culture2000.cz

Náplní kanceláře je vykonávat tyto činnosti:

  • zajišťovat propagaci a informovanost občanů České republiky o programu Culture 2000
  • usnadňovat účast na programu co největšímu počtu zájemců (umělců a kulturních pracovníků)
  • zajišťovat kontakt s dalšími institucemi, které poskytují podporu kulturnímu sektoru v České republice
  • podporovat propojení a vzájemné působení mezi účastníky/organizátory programu Culture 2000 a jinými subjekty zapojenými do dalších programů Evropského společenství v oblasti kulturních projektů
  • zajišťovat kontakt s Evropskou komisí a partnerskými organizacemi v zahraničí, napomáhat při vyhledávání spoluorganizátorů projektů v rámci programu Culture 2000

Kancelář spolupracuje s Národním památkovým ústavem, kde sídlí Sekce pro kulturní dědictví programu Culture 2000. Projekty z oblasti kulturního dědictví doporučujeme konzultovat v této sekci.

Sekce pro kulturní dědictví programu Culture 2000

Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
E-mail: culture2000heritage@up.npu.cz
WWW: http://www.npu.cz/html/culture2000heritage
Eva Lukášová, vedoucí

Dokumenty ke stažení [MS Word]:

  ©2001 Rubin s.r.o.